Gå til indhold

Ayoe Kristiansen (Grønlands Universitet)

Dommerpanelet begrunder prisen til Ayoe Kristiansen sådan:

I specialet med titlen: The Stakeholder Management Theory Meets SLO, gives der delvis en belysning, en forklaring og en analyse af problematikken omkring minedrift i Grønland.

Kandidaten har bearbejdet data og indsamlet empiri, af både kvantitativ og kvalitativ karakter, og med et relevant sammensat teoriapparat analyseret sig frem til forskellige resultater, som hver især og sammen kaster lys over minedrift i Grønland, både med hensyn til de muligheder som allerede findes, og dem der ligger i fremtiden, ved udvinding af naturressourcer i Grønland. Det som især vækker læserens interesse er det komplicerede spil m.h.t. at etablere et ordentligt forhold til lokalbefolkningen, der hvor minedriften skal finde sted, samt det politiske spil og forskellige aktørers aktiviteter og ageren i processen, at etablere sig m.h.t. minedrift.

Til sidst, men ikke mindst lykkes det kandidaten at perspektivere til det fremtidige økonomiske afkast fra minedriften, som vil tilfalde Grønland, og som bliver en af de centrale nøgler til reel økonomisk selvstændighed, for den store Ø i Arktis. Implicit fremgår det i specialet hvordan udsigterne til en systematisk minedrift på Grønland vil påvirke Rigsfællesskabet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2022