Gå til indhold

Frida Ramsing (Aarhus Universitet)

Dommerpanelet begrunder prisen til Frida Ramsing sådan:

“When Death Becomes Complicated: A theoretical investigation and a Qualitative Study of Grief in Greenland”

Frida Ramsings speciale adresserer meget aktuelle og svære problemstillinger om død og sorg ved at stille spørgsmålet, hvordan man baseret på psykologisk teori og praksis kan forstå sorg i en Grønlandsk kontekst. I en kritisk analyse af såvel WHO’s nye diagnose for patologisk sorg som aktuelle undersøgelser i Grønland konkluderer Frida på, at disse ikke arbejder tilstrækkeligt med kulturelle og aktuelle kontekster som centrale for, hvordan sorg skal forstås og mødes i en professionel tilgang

Specialet kobler det teoretiske review af sundhedspsykologiske henholdsvis kul-turorienterede psykologiske teoriers tilgang til sorg som enten en potentiel patologisk tilstand eller en fundamental eksistentiel følelse med en kvalitativ interviewundersøgelse af psykologers praktiske tilgang og erfaringer i Grønland. På den baggrund peger Frida på, at vi snarere end at søge at imødegå individuelle sorgtilfælde med en universel tilgang, skulle gribe ind på et samfundsniveau.

Udvalget fremhæver den grundige og modige udfordring af dominerende tilgange i sundhedssystemet, hvor generelle psykologiske diagnoser overføres på tværs af kulturelle kontekster. Med afsæt i de svære og komplekse problemstillinger om død og sorg peger Fridas speciale på behovet for at forske i og udvikle praksisser, der anerkender hvordan psykologiske fænomener varierer på tværs af Rigsfællesskabet. Dette ses som en forudsætning for, at alle får adgang til psykologiske indgreb, der adresserer de udfordringer, som den enkelte grønlænder, færing eller dansker oplever i lyset af de forskellige kulturspecifikke og psyko-sociologiske særkender.

Udvalget peger på, at specialets analyser og konklusioner både har relevans for en udvikling i sundhedssystemets samarbejde og for et generelt opgør med stereotypiske blikke og en øget nysgerrighed overfor Rigsfællesskabets mangfoldige kontekster.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2022