Gå til indhold

Petur William Háberg (Færøernes Universitet)

Dommerpanelet begrunder prisen til Petur William Háberg sådan:

Petur William Háberg har i sit speciale med titlen ”You lose the story about yourself – a glimpse inside the lives of involuntary childless men in the Faroe Islands” undersøgt ufrivillig barnløshed blandt mænd på Færøerne. 

Det færøske samfund er et lille samfund med fokus på slægt, familie og tilhørsforhold. På trods af at Færøerne har den højeste fertilitetsrate i Europa, er en tredjedel af alle mænd i alderen 30-49 år barnløse, og ufrivillig barnløshed er et tabu i det offentlige rum. Specialet bruger maskulinitet og følelsesmæssig refleksion som to modsatte koncepter, og konkluderer at ufrivillig barnløshed primært har følelsesmæssige konsekvenser. 

Specialets metode er relevant med en kombination af interviews og dagbøger, og litteraturlisten er omfattende. Specialet peger på en relevant problemstilling i Rigsfællesskabet, hvor små samfund trues af affolkning, og hvor famille og forældreskab er en traditionel værdi. Det rummer i forlængelse heraf input til meget aktuelle diskussioner i hele rigsfællesskabet om køn, manderoller og faderskab. 

Det er således bedømmelseskomiteens opfattelse at specialet giver en ny og meget samfundsrelevant indsigt i en væsentlig problemstilling, der kan spejles i alle dele af rigsfællesskabet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2022