Gå til indhold

Knud Erik Christensen

Lærere skal rustes fagligt, men de skal også kunne lede et klasseværelse og skabe trivsel blandt børnene. Derfor lader Knud Erik Christensen sine lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole få så stor berøring med rigtige skoleklasser som muligt.

Hårene rejser sig på armen af Knud Erik Christensen.

“Jeg får gåsehud bare ved at tænke på det,” siger han og viser armen frem. Det, Knud Erik Christensen tænker på, er nogle af de eksamensprojekter, hans lærerstuderende har lavet gennem tiden, som virkelig har været skæve og geniale.

Jeg synes stadigvæk, det er super skønt at have med unge mennesker at gøre og prøve at give dem noget viden, nogle forståelser og redskaber til at kunne håndtere deres kommende profession. Det er jeg faktisk stolt af at få lov til at være med til”.

Bliver altid fanget af de studerendes projekter

For Knud Erik Christensen er arbejdet med at undervise kommende lærere på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en passion. Han brænder for sine fagområder billedkunst, læremiddeldesign og playful learning. Han brænder for at sende kompetente lærere ud i virkeligheden, når de er færdige. Og derfor fornemmer man, at han brænder igennem – både når han står i et fyldt undervisningslokale, og når han vejleder grupper eller enkelte lærerstuderende.

“Hver gang jeg sidder med en studerende – uanset hvem – så bliver jeg altid grebet i situationen. Det er aldrig lykkedes mig at blive ligeglad,” siger han med et glimt i øjet.

Ruster de studerende til virkeligheden i klasseværelset

For Knud Erik Christensen er det vigtigt at klæde de studerende på teoretisk, men det er mindst lige så vigtigt for ham at ruste dem til hverdagen efter uddannelsen.

“Når de studerende kommer ud som nye lærere på folkeskolerne, bliver de mødt af det, man i gamle dage kaldte for praksischokket,” siger han.

Den gode folkeskolelærer skal ifølge Knud Erik Christensen mestre tre ting. Læreren skal for det første have styr på sin didaktik, og hvordan han eller hun for eksempel skaber sammenhæng mellem indhold og opgaver. For det andet skal læreren mestre en række relationskompetencer og være i stand til at skabe konstruktive relationer – både mellem sig selv og eleverne, mellem eleverne indbyrdes og til kollegaerne, hvor et godt samarbejde er vigtigt for at kunne lykkes. For det tredje skal læreren være i stand til at lede et klasselokale og skabe et miljø og en hverdag, hvor eleverne trives og har det godt.

Det sidste punkt er en altafgørende forudsætning for at første punkt kan lykkes: Hvis læreren ikke mestrer at lede klasselokalet, er det nemlig ifølge Knud Erik Christensen ikke muligt at få bragt lærerens didaktiske viden og teori i spil. Så går tiden i stedet blot med at forsøge at skabe ro i klassen og undgå, at undervisningen bryder sammen.

Samarbejder med museer og skoler

For at lette overgangen, når de studerende selv forlader skolebænken og skal ud at lede et klasseværelse, forsøger Knud Erik Christensen at lade de studerende møde den fremtid, der venter dem, i så høj grad som muligt undervejs i uddannelsen. Han har derfor blandt andet lavet samarbejder med museer og skoler, hvor hans lærerstuderende skal udvikle forløb og læremidler for rigtige folkeskoleklasser.

“Jeg vil gerne sende lærere ud, som har oparbejdet kompetencerne til at kunne håndtere praksis derude,” siger Knud Erik Christensen.

For ham er det derfor også vigtigt selv at bevare berøringen med praksis. Og han er selv flere gange vendt tilbage til klasseværelset i grundskolen sideløbende med arbejdet med at undervise kommende folkeskolelærere.

Lærergerningen er afgørende for vores samfund

Arbejdet som folkeskolelærer er en af de mest meningsfulde professioner, man kan forestille sig, hvis man spørger Knud Erik Christensen:

“Som skolelærer er man én af de voksenpersoner, der er allermest sammen med vores børn og unge i de år, hvor de bliver formet og dannet til at skulle agere i det samfund, hvor de som voksne møder os som gamle,” siger han.

Fordi Knud Erik Christensen ser underviserrollen og skolelærer-gerningen som vigtig, synes han også, det er godt, at god undervisning bliver hædret med Undervisningsprisen. Men med karakteristisk ydmyghed har han svært ved at se, hvorfor det lige netop er ham, der modtager prisen.

“Jeg oplever, at valget af mig er at sammenligne med valget af et bøgeblad fra et stort træ. Mange andre blade kunne have været valgt med lige så god ret,” siger han.

Kaster sig ofte og helhjertet ud i nye projekter

Passion, engagement og drive er ikke kun kendetegnende for Knud Erik Christensen som underviser. Han er også typen, der med hud og hår kaster sig ind i nye hobbyprojekter.

Når han ikke er sammen med sin hustru og tre børn, traver han for tiden de fynske marker tynde med sin metaldetektor i jagten på arkæologiske fund. Og tidligere har han brugt så mange timer på at perfektionere hobby-fotograferingen, at han til sidst endte med at blive hyret som professionel fotograf til diverse opgaver.

Blå bog:

Navn: Knud Erik Christensen

Titel: Underviser på læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Fagområde: Billedkunst, læremiddeldesign og innovationsprocesser, playful learning, praktik.

Fødested og bopæl: Født 19. april 1966 i Ringkøbing. Bor i dag i Vejstrup, nær Svendborg på Sydfyn.

Kontaktoplysninger: Tlf.: +45 3031 9056, e-mail: knec@ucl.dk

Foto: Søren Kjeldgaard | Tekst: Julie Hjerl Hansen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. marts 2022