Gå til indhold

Luise Theil Kuhn

De studerende skal lære at turde fejle. Derfor er lektor ved DTU Energi Luise Theil Kuhn ikke bange for at skubbe dem ud af deres komfortzone.

Da Luise Theil Kuhn var barn, sendte hendes storebror hende ud fra toppen af æbletræet i familiens baghave med en hjemmelavet faldskærm på.

“Det ligger til familien at sætte spørgsmålstegn ved ’kan man mon? Hvad ville virke? Og hvad nu hvis?’”, fortæller Luise Theil Kuhn.

Allerede dengang kunne hun lide at fundere over spørgsmål som: ‘Hvorfor er himlen blå om dagen og sort om natten? Og hvorfor blæser vinden?’ Og hun stillede med glæde op til storebrorens eksperimenter, som nu det med æbletræet i baghaven. Faldskærmen fungerede ikke, men Luise Theil Kuhn klarede den, og interessen for at undersøge, hvordan verden hænger sammen, har hun bevaret.

‘Når de studerende kan tegne det, har de forstået det’

Når Luise Theil Kuhn i dag som lektor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi, underviser i blandt andet fysik, nanoteknologi og materialeanalyse, brænder nysgerrigheden og engagementet fra dengang stadig igennem.

Hun henter ofte eksempler fra virkeligheden ind i undervisningen og lader f.eks. sine studerende regne på, hvilke kræfter der er på spil, når det er glat, og vi drejer om et hjørne på cykel. Hun underviser efter et princip om, at ‘hvis de studerende kan tegne det, så har de forstået det’. Derfor har hun papir og blyanter med i tasken (det har ingen unge mennesker selv i dag), som hun deler ud til de studerende, der får 20 minutter til at tegne. Dernæst skal de bytte med sidemanden og forklare, hvad de har tegnet.

“De synes, det er frygteligt grænseoverskridende. De siger allesammen: ‘Uh, jeg er dårlig til at tegne’. Men det handler jo ikke om at være god til at tegne. Det handler bare om at kunne lave en model af noget,” siger Luise Theil Kuhn.

Vigtigt at turde kaste sig ud på dybt vand

Luise Theil Kuhn undgår helst traditionelle forelæsninger og bruger hellere tiden i auditoriet på at lave quizzer og eksperimenter. Og så er hun ikke bange for at skubbe de studerende ud, hvor de ikke kan bunde.

Hvis man skal være ingeniør, så skal man ud og løse problemer. Det kræver, at man kan finde på noget, andre ikke har gjort før, og så er man nødt til at bevæge sig ud af sin komfortzone”.

I løbet af de 20 år, hun har arbejdet som underviser, har hun oplevet, at de studerende i stigende grad er blevet perfektionistiske. Derfor er det vigtigt for Luise Theil Kuhn at lære de studerende at turde begå fejl.

“Nogle gange kan jeg finde på at sige noget forkert med vilje for at se, om de tør udfordre autoriteten ved at sige ‘jamen hov, det kan da ikke passe,’” siger hun.

Forskning kan forbedre batteriteknologi

På et bachelorkursus underviser Luise Theil Kuhn et hold i sit eget forskningsfelt, materialekarakterisering. Her lærer de studerende, hvorfor alt fra brændselsceller til batterier og superledende materialer har de egenskaber, de har, og hvordan det hænger sammen med de atomer, materialerne er bygget op af.

Et af målene for Luise Theil Kuhns egen forskning er at finde frem til nye materialer, som blandt andet kan være med til at forbedre batteriteknologien og dermed fremme den grønne omstilling.

“Det skulle gerne føre til, at dem, der producerer batterier, kan finde ud af at sammensætte dem på andre måder, så batterierne får en meget længere levetid,” siger hun.

Tager de studerende med til forsøg i hele verden

Luise Theil Kuhn er en af cirka 25 mennesker globalt, som har specialiseret sig i netop sit felt. Hun forsøger at give de studerende mulighed for at komme med ud og lave forsøg på nogle af de gigantiske faciliteter, som ligger rundt om i verden.

Hun har blandet andet haft studerende med til den ekstremt stærke neutronkilde, der ligger i Japan, og til neutronfaciliteter i USA, Frankrig, Schweiz og Tyskland. Det er krævende for de studerende, for anlæggene kører i døgndrift, og de får kun tildelt få timer (som kan ligge på alle tider af døgnet) til at få deres forsøg til at lykkes.

“Nogle synes, det er en fantastisk oplevelse. Andre synes, det er enormt stressende, for det er virkelig intensivt,” siger Luise Theil Kuhn.

Gode undervisere har stor betydning for samfundet

For Luise Theil Kuhn er underviserrollen og faget meget mere end et arbejde. Det er et liv og en identitet. Når hun står over spaghettisaucen derhjemme, får hun tit en god idé til undervisningen. Og hun forsøger konstant at finde nye måder at gøre undervisningen endnu bedre på.

Hun har blandt andet stået i spidsen for at udvikle en ny bacheloruddannelse og har fået indført en ordning, hvor underviserne giver feedback til hinanden.

Luise Theil Kuhn er både glad og stolt over at modtage Undervisningsprisen. Ikke mindst fordi hun synes, det er vigtigt, at fremragende undervisning hædres på lige fod med fremragende forskning:

“Jeg tænker nogle gange, at jeg i virkeligheden har langt større effekt på, hvor vores samfund bevæger sig hen, ved at uddanne 150 gode ingeniører om året end med min forskning, som er meget mere langsigtet,” siger hun.

Blå bog:

Navn: Luise Theil Kuhn

Titel: Lektor, ph.d., studie- og sektionsleder på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi.

Fagområde: Fysik, nanoteknologi, magnetisme, elektronmikroskopi, neutronspredning og materialeanalyse.

Fødested og bopæl: Født 15. oktober 1970 i Søborg. Bor i dag i Nødebo.

Kontaktoplysninger: Tlf.: +45 4677 4712, e-mail: luku@dtu.dk

Foto: Søren Kjeldgaard | Tekst: Julie Hjerl Hansen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. marts 2022