Gå til indhold

Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Jakob Egholm Feldt til Undervisningsprisen 2021

Danske Universiteter indstiller ph.d. og professor i global historie ved Roskilde Universitet Jakob Egholm Feldt til vinder af Undervisningsprisen 2021.

Jakob Egholm Feldt har gennem 15 år bidraget ekstraordinært til kvalitetsudvikling i undervisning og uddannelse. Hans tilgang kan karakteriseres som forsknings- og undervisningsintegration, dvs. at han fokuserer på praksisser for, hvordan viden skabes, hvilket han skalerer og modellerer tilpasset de studerenderes erfarings- og færdighedsniveauer.

Hans universitetspædagogiske virke kan ses som et udtryk for et syn på universitetet som et praksisfællesskab af studerende, kolleger og forskere, og han bruger sin erfaring som medlem af dette fællesskab som instrument til at skabe nye, bæredygtige læringsmiljøer.

Jakobs særlige fokus er at involvere de studerende i, hvordan humanistiske forskningspraksisser som læsning, kildekritik og forestillingsevne bidrager til værdiskabelse, problemløsning og samfundsmæssig innovation med fremtiden for øje. Han er en historisk læremester, der kerer sig om fremtiden.

Med de studerende arbejder han både eksperimenterende og med systematiske udforskningsmetoder for at give dem erfaring med selvstændig vidensskabelse og med, at humaniora kan være en problemorienteret, eksperimentel og erfaringsbaseret videnskab. Jakobs undervisning er karakteriseret ved en inddragende tilgang, hvor de studerende involveres i, hvilke problemstillinger og materialer, der skal arbejdes med. Det kræver et grundigt arbejde med, hvordan kritiske rum for samarbejde og samskabelse kan producere et kvalitativt løft, uden at den enkelte studerendes ansvar, læring og mulighed for individuel feedback mistes.

Jakob har gennem sine år på Roskilde Universitet arbejdet systematisk og kontinuerligt evaluerende med udvikling af undervisnings- og vejledningsformer, som skaber kritiske, kvalitative fællesskaber, giver engagement og deltagelse og samtidig udvikler et højt fagligt niveau. Adskillige gange har Jakob været primus motor i konkrete kvalitetsudviklingsprojekter på Roskilde Universitet. Fx har han i flere omgange været koordinator for ”huse” (80-100 studerende) på RUC’s humanistiske bacheloruddannelse, hvor han har gennemført systematisk evaluerede udviklingsforsøg med henblik på øget studieintensitet og øget deltagelse via brug af digitale projektstyringsplatforme. Det har givet dokumenterede kvalitetsløft og udgør i dag en central del af grundlaget for kvalitetsudviklingen på den humanistiske bacheloruddannelse.

Ved siden af sin forskning i global historie bidrager Jakob med original fagfællebedømt uddannelsesforskning og publicerer jævnligt både nationalt og internationalt om universitetets uddannelses- og undervisningspraksisser. Han har bidraget til den nationale offentlige debat om kvalitet i undervisning og uddannelse utallige gange. For Jakob er den fælles samtale om, hvad vi vil og gør med universitetets uddannelser og forskningens sprog, vigtig for hele samfundet.

Jakob Egholm Feldt kan med rette betegnes som en autentisk universitetslærer med integritet og med en kvalitetsbevidst og helhedsorienteret tilgang til undervisning og læring. Han har gransket og skrevet om egne og andres universitetspædagogiske praksisser. Kombinationen af disse egenskaber er forbilledlig.

Jakob Egholm Feldt er ph.d. og professor i global historie på Roskilde Universitet. I 2018 var han med til at oprette RUC’s forskningscenter for problemorienteret projektlæring, som han er viceleder for. I 2017 fik han Roskilde Universitets undervisningspris, og han var nomineret til denne pris igen i 2019.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. september 2021