Gå til indhold

Rektorkollegiet for Erhvervsakademiernes indstilling af Jeppe Moritz Led

Danske Erhvervsakademier indstiller lektor Jeppe Moritz Led, underviser på datamatiker og softwareudvikling uddannelserne ved Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg, til vinder af Undervisningsprisen 2022.

Jeppe Moritz Led er en pædagogisk og didaktisk meget stærk underviser. Han arbejder ud fra devisen ingen motivation – ingen læring, og hans passion for faget er tydelig og smitter af på de studerende. Han underviser med udgangspunkt i den enkelte studerende med fokus på deres faglige udvikling og progression, men også deres trivsel. Det gør han blandt andet ved at provokere dem til selvstændig tænkning, give løbende individuel feedback og motivere de dygtigste til at dykke yderligere ned i et emne og løse ekstra opgaver. Undervisningen er tilrettelagt som flipped classroom, så tiden sammen med de studerende kan prioriteres bedre til individuel feedback og vejledning.

Han tilpasser undervisningen til forskellige læringsstile og tilrettelægger så vidt muligt undervisningen, så de studerende skaber noget visuelt eller en anden form for produkt og skaber på den måde variation i undervisningen, der er meget baseret på brug af computere. Han lytter til de studerende og er ikke bange for at tilpasse tilrettelæggelsen af undervisningen løbende ud fra deres feedback.

Jeppe har udviklet nye undervisningsmetoder og har formået at bruge sit eget fag i et pædagogisk perspektiv. Han har for eksempel udviklet SIT-modellen, som er en procesmodel til at skrive tekniske rapporter om iterative tekniske projekter og automatiseret standpunktstest, der er et computerprogram, som identificerer den enkelte studerendes udfordringer, koblet med et skræddersyet træningsforløb.

Jeppe trækker i undervisningen på sin pædagogiske erfaring fra gymnasiet og det private arbejdsmarked, herunder egen virksomhed. Han inddrager tidligt i uddannelsen relevante virksomheder, der dels kan bidrage til undervisningen med viden og feedback, dels kan anskueliggøre arbejdsmarkedet og karrieremuligheder for de studerende. Han bruger aktivt LinkedIn til at skabe kontakt til nye virksomheder.

Jeppe involverer sig også flittigt i arbejdet med at skabe opmærksomhed om både erhvervsakademiet og datamatikeruddannelsen. Han samarbejder med folkeskoler om praksisnære undervisningscases for eleverne. Han forstår sit ”publikum” og får formidlet svært tilgængeligt stof, uanset, om det er på grundskoleniveau, på ungdomsuddannelsesniveau eller naturligvis på det videregående niveau i dagligdagen.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024