Gå til indhold

Rektorkollegiet for højere kunstneriske uddannelsesinstitutioners indstilling af Kjeld Vindum til undervisningsprisen 2022

Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser indstiller lektor, Kjeld Vindum fra Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering til Undervisningsprisen 2022.

RKU indstiller Kjeld Vindum som leder af den tværgående undervisning på bachelordelen af Det Kongelige Akademi – Arkitektur for hans ekstraordinære evne til at inspirere de studerende til at deltage aktivt i den tværgående undervisning:

Uddannelserne i arkitektur, design og konservering er professionsrettede, med stort vægt på projektopgaver, hvor de studerende udvikler egne løsninger i tæt dialog med nære undervisere, egen vejleder og de umiddelbare medstuderende. Den tværgående undervisning er en kombination af forelæsninger, studiekredse og skriftlige afleveringer, som har det fællestræk at den både lægger et fagligt fundament for og udvider den studerendes kernefaglighed. Der ligger derfor en konstant udfordring i at sikre de studerendes motivation og oplevelse af relevans af emner og problemstillinger, som de ikke altid umiddelbart oplever som relevante.

Lektor Kjeld Vindum udfordrer de studerende med undervisning, der trækker forskellige fagligheder ind i undervisningen. Han insisterer dermed på, at de studerende tænker i helheder. Denne tilgang har afgørende betydning for den didaktik, der sikrer at de studerende lærer at bruge deres specifikke læring med egne projekter til at udtænke løsninger i helt andre sammenhænge – løsninger, der udtrykker deres evne til at tænke i helheder.

Kjeld Vindum inddrager konsekvent den nyeste forskningsbaserede viden og udvikler år for år den tværgående undervisning – både dens indhold og dens undervisningsformer. Som eksempel herpå er undervisning i byudvikling blevet henlagt til rådhuset i Høje Taastrup. De studerende modtager her teoretisk undervisning i byudvikling og socialt boligbyggeri i en vekselvirkning med praksis. Dét styrker de studerendes forståelse af den teoretisk viden som relevant for dem selv.

Kjeld Vindum udvikler et fællesskab med underviserne for den tværgående undervisning. Underviserne bruger - i en holdånd af gensidig åbenhed - de studerendes evalueringer af undervisningen. Underviserne har også systematiske drøftelser af pædagogiske og didaktiske principper. Kjeld Vindum skaber samarbejde ved at give plads til faglig diversitet og ved at skabe et fælles rum for anerkendelse.

Kjeld Vindum har en stor kontaktflade på Det Kongelige Akademi og i hele arkitektfaget. Kjeld Vindum leder en undervisning, der henter inspiration fra faget som udøvet i praksis. Den tværgående undervisning udfordrer samtidig de studerende til at forholde sig kritisk til praksis og til at formulere alternativer for, hvad arkitektur også kan være.

Uddannelserne i arkitektur og design adskiller sig fra andre universitære uddannelser ved deres tredelte vidensgrundlag: Forskning, Kunstneriske Udviklingsvirksomhed og faget som udøvet i Praksis. Når Kjeld Vindum med den tværgående undervisning insisterer på at udfordre de studerende til at tænke i helheder, lærer de studerende at integrere dette tredelte vidensgrundlag i deres faglige udvikling.

Lektor Kjeld Vindum bliver beskrevet som en ’naturkraft’ for den tværgående undervisning, for de studerende og for hans kolleger i arkitektfaget. Forskning i undervisningsdidaktik viser, at udvikling af undervisning i høj grad bliver drevet af ildsjæle, der går foran. Kjeld Vindum er indbegrebet af en sådan ildsjæl.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. september 2023