Gå til indhold

Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Rasmus Otvald Jensen til undervisningsprisen 2022

Rasmus Otvald Jensen, adjunkt på Professionshøjskolen UCN, underviser i Kommunikation og Formidling, Innovation samt Teknologi og Iværksætteri på Samfunds- og Formidlingsuddannelserne og Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen.

Danske Professionshøjskolers prisudvalg har, i deres indstilling af Rasmus Otvald Jensen, lagt vægt på, at der er et tydeligt træne-øve aspekt i Rasmus’ undervisning, som i høj grad er relateret til praksis – enten i form af case-eksempler eller samarbejder med eksterne partnere. Koblingen mellem teori og praksis bidrager til, at de studerende kan se sig selv og deres uddannelse i en større sammenhæng. Den praksisrelaterede undervisning, som Rasmus udøver, beskrives af de studerende som medvirkende til, at de føler sig aktuelle, relevante og giver dem en tro på egne evner.

Endvidere lægger prisudvalget vægt på, at Rasmus, med sin drivkraft og engagement, giver de studerende lyst til at fortsætte på studiet.

Prisudvalget lægger desuden vægt på, at der er en tydelig sammenhæng mellem hvad ledelsen og de studerende på Professionshøjskolen UCN peger på, i deres begrundelse for indstillingen af Rasmus til Undervisningsprisen. Bl.a. at Rasmus er en metodisk stærk underviser, som i høj grad anvender tydelige læringsmål og feedback i sin undervisning. Eksempelvis har Rasmus udarbejdet et feedback-skema, som både han selv, kollegaer og studerende kan anvende som et værktøj, der gør det lettere for de studerende at forholde sig til den feedback, de får - og som samtidig udvikler de studerendes formidlingsevner. Rasmus beskrives som en dygtig underviser, der undersøger, netværker og udvikler sig konstant – til stor inspiration for både studerende og kollegaer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. august 2022