Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelser Priser og konkurrencer Undervisningsprisen Undervisningsprisen 2022 Prismodtagere Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Jens Myrup Pedersen til Undervisningsprisen 2022

Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Jens Myrup Pedersen til Undervisningsprisen 2022

Danske Universiteter indstiller professor Jens Myrup Pedersen fra Institut for Elektroniske Systemer, Fakultetet for IT og Design, Aalborg Universitet, til vinder af Undervisningsprisen 2022.

Jens Myrup Pedersens primære forskningsområde er cybersikkerhed, og hans nysgerrighed som forsker smitter af på hans indsats som underviser, hvor han gør et kæmpe arbejde for at udbrede viden om og interesse for feltet, bl.a. som spydspids for udviklingen af AAU’s nye kandidatuddannelse i Cybersikkerhed. Inden for sit felt beviser han, hvordan et instrumentelt fag kan få betydning for udvikling af bevidste samfundsborgere. Fx sætter han fokus på emner som bæredygtighed gennem projektet ”EPIC”. Her arbejder studerende med projekter baseret på FN’s verdensmål i samarbejde med studerende fra hele verden.

Jens hjælper de studerende til at forstå konteksten omkring deres eget emnefelt og får skabt rum for fokus på bæredygtighed, samarbejde og tværfaglighed, samtidig med at de studerende skaber synlige forandringer for nogle af verdens fattigste mennesker. Dette ses bl.a. i et projekt, der sigter på at hjælpe tidligere ”skraldere”, der i dag arbejder med affaldssortering efter lukningen af verdens næststørste skraldeplads i Brasilia. Jens har forbilledligt faciliteret, at AAU-studerende sammen med studerende fra bl.a. Brasilien dels har udviklet en app, der hjælper med at holde styr på økonomien, og dels har arbejdet med digitale teknologier til forbedret affaldsafhentning og dermed øget indtjening. De studerende får igennem direkte kontakt med ”skralderne” i Brasilia syn for, hvor stor en positiv effekt deres studier har på ”skraldernes” livskvalitet.

Jens er landstræner for cyberlandsholdet og har stået bag mange tiltag for at øge de studerendes viden om og interesse for hacking og cybersikkerhed. Han har bidraget til et skabe et stærkt fagligt fællesskab, der rummer både studerende og repræsentanter fra erhvervslivet, og hvor ”alle lærer af alle”. Han står bag træningsplatformen Haaukins, hvor studerende kan prøve kræfter med at hacke i et lukket og sikkert virtuelt miljø – en platform, der i dag anvendes bredt på både videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Platformen, der er suppleret med e-læringsmoduler, er bygget op som et spil, hvor man kan dyste mod hinanden, hvilket skaber motivation. Sammen med de studerende har Jens afholdt en række hackatons for gymnasieelever, hvor de får lov til at ”lege” med denne platform. Jens er også en af hovedpersonerne bag de digitale Cyberskills communities for unge, der dyrker interessen for cybersikkerhed. Jens tager gerne digitale midler i brug, når han underviser studerende i vekselvirkninger mellem teori og praksis, hvad enten det handler om teknisk viden eller samarbejde og projektstyring, og han bruger aktivt samspillet med de studerende i udviklingen af sin undervisning.

Jens er en alsidig underviser, der bruger ”flipped classroom”, digitale forelæsninger og efterfølgende feedback-genererende quizzer på Moodle, hvor de studerende har mulighed for at se, hvor godt de har fanget stoffet. Feedback’en hjælper også Jens ift. at strukturere interaktive workshops med fokus på de ting, som de studerende har svært ved.

Derudover inddrager Jens i høj grad de studerende som medskabere af undervisningen, f.eks. ved at de studerende bidrager med indhold, quiz-spørgsmål og links til videoer. Jens vejleder ofte semesterprojekter og specialer tæt knyttet til forskningen – på kandidatuddannelsen i Cybersikkerhed er det et krav, at de studerende som noget af det første skriver et ”state-of-knowledge paper”. Flere gange har Jens vejledt projekter, som er resulteret i fælles videnskabelige publikationer mellem Jens og de studerende. Det har ført til priser til de studerende, som bl.a. IDA’s telepris for studerende og i 2020 en PAEE Best Student Paper Award for en gruppe studerende, der havde arbejdet med et af Brasiliensprojekterne.

I kurser inddrages aktuelle emner – i 2021 bl.a. om hvordan eksisterende metoder til netværksovervågning kunne have bidraget til at afværge Kasey ransomware angrebet (der lagde svenske Coop ned), samt hvilke metoder der kan bruges til at måle omfanget af påståede russiske cyberangreb mod det tyske valg i 2021. Derudover har han koordineret flere Erasmus/Erasmus+ projekter og været aktiv i the Engineering Education research community.

Senest opdateret 29. august 2022