Gå til indhold

Rektorkollegiet for højere kunstneriske uddannelsesinstitutioners indstilling af Helle Graabæk til undervisningsprisen 2023

Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser indstiller lektor Helle Graabæk fra Designskolen Kolding til Undervisningsprisen 2023

Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser indstiller hermed til Undervisningsprisen 2023 til de videregående, kunstneriske uddannelser: Studielektor Helle Graabæk, ansvarlig for studieretningen i tekstildesign, udvikling af ny BA i tekstildesign siden 2021 og underviser i Design for Planet og tekstildesign, Designskolen Kolding.

RKU indstiller Helle Graabæk som fagleder af DSKD’s tekstiluddannelse og nu med ansvar for udviklingen af skolens bacheloruddannelse i tekstil. Helle Graabæk gør dette samtidig med at hun er selvstændig tekstildesigner og er dybt involveret i en undervisning, der motiverer de studerende med sit nærvær, gehør og opbakning. Indstillingen fra Designskolen Kolding af Helle Graabæk, der har undervist på Designskolen Kolding siden 2003, er således baseret på en årgang studerende i tekstil, der udtrykker deres opbakning til Helle Graabæk som inspiration for andre.

Uddannelserne i design, som i arkitektur og konservering, er professionsrettede, med stort vægt på projektopgaver: De studerende udvikler egne løsninger i tæt dialog med nære undervisere, egen vejleder og de umiddelbare medstuderende. Helle Graabæk engagerer sig med sin hele person i den individuelle studerende og det projekt, den studerende udvikler. Helle Graabæk giver kritik, der er nærværende, konstruktiv og tryg om som derfor stimulerer den studerende til at udvikle sin faglighed.

Helle Graabæk er som forsker tilknyttet Lab for Bæredygtighed med fokus på bæredygtighed og tekstildesign. Hun formidler sin viden i videnskabelige artikler om fag og didaktik, i undervisningsmateriale og i faglige artikler. Hun formidler sine artikler til sine studerende, så de også forstår dén side af deres underviser. Hendes eget virke som selvstændig tekstildesigner har givet hende Statens Kunstfonds arbejdslegat.

Designløsninger involverer vores sanser, taler til dem og giver livskvalitet på måder, vi ikke altid er gode til at sætte ord på. Helle Graabæk udtrykker ofte sin faglighed og didaktik i metaforer og sanselige udtryk for at forklare studerende, hvad hun ser og oplever i deres projekter. Det gør hun med stor varme. Helle Graabæks samtale med de studerende har derfor afgørende kvaliteter.

Helle Graabæk har udviklet en konkret forståelsesramme, som hjælper de studerende til i den proces, der er at udvikle deres tekstildesign. Undervisere og studerende bruger dette såkaldte reflektionsværktøj i undervisningen – det har udviklet undervisningen i tekstil på Designskolen Kolding. Nogle kandidater bruger også hendes reflektionsværktøj i deres arbejde!

Helle Graabæk har revideret studieretningen i tekstil med fokus på at styrke fagligheden; undervisningen inddrager nye vidensfelter, herunder digitale værktøjer, som programmet CLO. Det giver de studerende mulighed for at skabe tekstiler via avatarer. Undervisningen har skærpet de studerendes evne til refleksion, udvikling – og evne til at formidle deres kompetencer. Dimittenderne er nu bedre til at formidle deres metoder i en professionel sammenhæng – til de virksomheder, de arbejder for.

Designskolen Kolding er en pionér blandt videregående uddannelsesinstitutioner, når det gælder om at involvere virksomheder i undervisningen. Samarbejdet øger samtidig de studerendes forståelse for at indgå som designer i det tværfaglige samarbejde, som er vilkårene i en virksomhed. Helle Graabæk har i 10 år været en drivende kraft i skolens samarbejde med skovirksomheden Ecco. Dette samarbejde har udviklet sig til et gensidigt forpligtende og givende samarbejde. Også i international målestok er dette samarbejde i dag enestående.

Helle Graabæk er kendt og anerkendt af alle kolleger og studerende på hele Designskolen Kolding og i designfaget. Hun er – i ordets bedste forstand – en ’grå eminence’ i skolens designundervisning. Uddannelserne i arkitektur og design adskiller sig fra andre universitære uddannelser ved deres tredelte vidensgrundlag: Forskning, Kunstneriske Udviklingsvirksomhed og faget som udøvet i Praksis. Helle Graabæk forener i hele sit virke disse videnselementer i en helt usædvanlig grad. Forskning i didaktik viser, at udvikling af undervisning i høj grad bliver drevet af ildsjæle, der går foran. Helle Graabæk er en sådan ildsjæl.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024