Gå til indhold

Vejledning om dit valg af uddannelse

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, så er der hjælp at hente. Se hér, hvordan du kan få vejledning og inspiration.

Studerende

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få vejledning om dit valg af uddannelse:

Studievalg Danmark

På et af de syv regionale studievalgscentre kan du få personlig studievejledning om dit valg af videregående uddannelse.  Vejledning foregår ansigt-til-ansigt, på telefon, via Skype eller på mail.

eVejledning

eVejledning tilbyder vejledning via digitale medier dag, aften og i weekender - vejledningen kan foregå anonymt.


Værktøjer

På UddannelsesGuiden ug.dk er der flere digitale værktøjer, som kan give dig information om og inspiration til dit uddannelsesvalg:

Uddannelseszoom

Sam­men­lign videregående ud­dan­nel­ser på forskellige tværs af forskellige parametrer, fx i for­hold til stu­di­e­mil­jø, fra­fald, bran­che og ind­komst.

Studievælgeren

Find videregående uddannelser ud fra dine interesser


 Se også

Der er også andre muligheder...

Skal du først søge ind på en videregående uddannelse senere, er der også andre relevante muligheder for at få viden om de forskellige uddannelser, f.eks.:

  • Studiepraktik på uddannelsesinstitutionerne, som foregår i oktober. Et samarbejde mellem videregående uddannelser og ungdoms- og VUC-uddannelser.
  • Åbent hus-arrangementer på uddannelsesinstitutionerne.
  • Uddannelsesmesser.
  • Og så selvfølgelig muligheden for at tale med studerende og færdiguddannede, som har gjort sig egne erfaringer med specifikke uddannelser.
Senest opdateret 05. februar 2021