Gå til indhold

Vejledning om dit valg af uddannelse

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, så er der hjælp at hente. Se hér, hvordan du kan få vejledning og inspiration.

Studerende

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få vejledning om dit valg af uddannelse:

Studievalg Danmark

På de syv regionale studievalgscentre kan du få personlig og institutionsuafhængig studievejledning om dit valg af videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Vejledning foregår fysisk, online eller på telefon.

eVejledning

eVejledning vejleder om alle uddannelser på telefon, chat, mail, skype, Facebook og på webinarer. Du kan få anonym og institutionsuafhængig vejledning dag, aften og weekend.


Værktøjer

På UddannelsesGuiden, ug.dk, er der flere digitale værktøjer, som kan give dig information om og inspiration til dit uddannelsesvalg.

Uddannelseszoom

I Uddannelseszoom kan du sam­men­ligne videregående ud­dan­nel­ser på forskellige tværs af forskellige parametrer, fx i for­hold til stu­di­e­mil­jø, fra­fald, bran­che og ind­komst.

Studievælgeren

I Studievælgeren kan du hente inspiration og blive udfordret på, hvad der er vigtigt for dig i dit valg af videregående uddannelse.

Andre værktøjer på UddannelsesGuiden

Der er flere vejledningsværktøjer på ug.dk, som du kan bruge til at få overblik over dine muligheder eller blive inspireret i dit uddannelsesvalg. 

Der er også andre muligheder...

Skal du først søge ind på en videregående uddannelse senere, er der også andre relevante muligheder for at få viden om de forskellige uddannelser, f.eks.:

  • Studiepraktik på uddannelsesinstitutionerne, som foregår i oktober. Et samarbejde mellem videregående uddannelser og ungdoms- og VUC-uddannelser
  • Åbent hus-arrangementer på uddannelsesinstitutionerne
  • Uddannelsesmesser
  • Og så selvfølgelig muligheden for at tale med studerende og færdiguddannede, som har gjort sig egne erfaringer med specifikke uddannelser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. juni 2024