Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Undervisningsprisen Undervisningsprisen 2020 Prismodtagere Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Vibeke Røn Noer til Undervisningsprisen 2020

Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Vibeke Røn Noer til Undervisningsprisen 2020

Vibeke Røn Noer, underviser på sygeplejerskeuddannelsen på VIA. Hun indstilles for sit nyskabende fokus på sygeplejerskens overgang fra studerende til professionel.

Vibeke Røn Noer har helt ekstraordinært skabt en nyt fag på sygeplejerskeuddannelsen, der adresserer en stor samfundsmæssig udfordring omkring arbejdsrelateret stress hos nyuddannede sygeplejersker. Hun er dybt engageret i at bidrage til, at de studerende erhverver strategier til at overkomme et travlt arbejdsliv i sundhedssektoren. Gennem stor lydhørhed overfor de studerendes oplevelser har hun givet de studerende tid og rum til kritisk at reflektere over, hvad der venter dem som kommende professionelle.

Overgangen fra studieliv til arbejdsliv er svær for mange - og Vibeke Røn Noer har haft modet til sammen med de studerende at tale om det, de oplever som svært - samtidig har hun inspireret de studerende til at arbejde med, hvordan de omsætter studiestrategier til arbejdslivsstrategier. Hun har mødt og set de studerende med en insisteren på, at følelsesmæssige og relationelle udfordringer er en naturlig del af sygeplejearbejdet, som kræver opmærksomhed på lige fod med kognitive og tekniske kompetencer.

Vibeke Røn Noers egen forskning om studerendes udfordringer med tilegnelse af handlekompetence i mødet med det professionelle ansvar dannede det indholdsmæssige afsæt for undervisningen i faget. Forskningen fungerede som katalysator for, at uddannelsen valgte at sætte fokus på den dannelsesmæssige side af at blive sygeplejerske og prioriterede at udvikle et virtual realityspil (VR), der giver de studerende mulighed for at øve sig på at overskue, prioritere og uddelegere opgaver.

Vibeke Røn Noer har sammen med uddannelsesforsker Cathrine Sand Nielsen stået i spidsen for at udvikle VR-spillet, som er det første af sin art på sygeplejerskeuddannelsen. VR-spillet er designet og udviklet i et tæt samarbejde med dataloger fra VIA University Colleges IKT- ingeniøruddannelse og med afsæt i forskernes observationer i praksis. De studerende har undervejs i undervisningen bidraget med ideer til en yderligere udvikling af VR-spillet og har dermed både været brugere og medudviklere af VR-spillet.

Vibeke Røn Noer er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejerskeskolen i Aarhus i 1997 og kandidat i sygeplejevidenskab, Cand.cur., fra Aarhus Universitet i 2002. Vibeke har siden 2002 været ansat som underviser på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College. Hun har siden 2017 desuden været forskningsleder i Palliationsklyngen, Forskningscenteret VIA Aldring & Demens.

Senest opdateret 29. september 2020