Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Undervisningsprisen Undervisningsprisen 2020 Prismodtagere Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Claus Brabrand til Undervisningsprisen 2020

Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Claus Brabrand til Undervisningsprisen 2020

Claus Brabrand er lektor og ph.d. på IT-Universitetet i København. Claus Brabrand underviser i computer science.

Claus Brabrand har et stærkt CV inden for både computer science (datalogi) og didaktik. De studerende, der følger Claus Brabrands kurser, kommer via en effektiv og motiverende undervisning med klare mål op på et højt fagligt niveau. Dette dokumenteres af deres høje beståelsesprocenter og gode forudsætninger ved efterfølgende kurser. Claus Brabrand benytter bevidst relevante retoriske og grafiske midler i sin præsentation af stoffet, og han forbedrer undervisningen gennem såvel teknologiske redskaber som mere lavpraktiske redskaber som papir, alt efter hvad der virker bedst i sammenhængen.

Claus Brabrand har udviklet kurset BootIT, der giver færdigheder og selvtillid til de studerende inden studiestart. Han formår også at løfte niveauet for alle studerende f.eks. på kurset Grundlæggende Programmering, hvor de studerende, der ikke har programmeret før, bringes til en forståelse af, at de både kan og skal lære at programmere i løbet af kurset. Claus Brabrand har desuden udviklet kurser til kvindelige gymnasieelever med henblik på at synliggøre, at programmering er sjovt og kreativt.

Ift. universiteternes selvvalgte kriterium: ”Underviseren bidrager via sin forskningsbaserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnskabelige teorier og metoder”, så har Claus Brabrand bidraget til at konstruere avancerede softwaresystemer og studeret meget komplekse softwaresystemer, der bruges over hele verden. Han trækker på denne baggrund for at gøre undervisningen konkret. I videregående kurser demonstrerer han, hvordan automatiske programanalyser kan finde fejl i bredt anvendte softwaresystemer og gør således relevansen af disse matematisk baserede analyser indlysende. Han kan designe og formidle eksperimentelle set ups og metoder, som sikrer forsvarlig tolkning af resultaterne af studerendes eksperimenter.

Claus Brabrand højner den didaktiske og teoretiske bevidsthed hos kollegaer både ved at formidle generelle didaktiske principper på en usædvanlig klar og direkte anvendelig måde, f.eks. i form af en bredt anvendt kortfilm om Biggs’ SOLO-taksonomi og oplæg på universitetspædagogiske kurser på flere universiteter. Han foretager desuden systematiske (anonyme) studenterevalueringer, også i ekstra-curriculære kurser, for stadig at kunne forbedre kurserne.

Claus Brabrand er 46 år og har en ph.d. i computer science. Han har undervist på ITU siden 2007.

Senest opdateret 29. september 2020