Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Undervisningsprisen Undervisningsprisen 2020 Prismodtagere Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Luise Theil Kuhn til Undervisningsprisen 2020

Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Luise Theil Kuhn til Undervisningsprisen 2020

Luise Theil Kuhn er lektor, ph.d., studie- og sektionsleder på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi, hvor hun underviser i bl.a. fysik, nanoteknologi, magnetisme, elektronmikroskopi og materialeanalyse.

Luise Theil Kuhn er en erfaren og engageret studieleder og underviser. Luise Theil Kuhns udgangspunkt er en utraditionel undervisningsfilosofi (”kan man tegne problemet, kan man løse det”), og med en stor faglig værktøjskasse sætter hun den studerende og den studerendes aktive læring i centrum.

Luise Theil Kuhn anvender en bred pallette af undervisningsmetoder til at understøtte dialogen med de studerende og dialogen de studerende imellem – også når der er 150 studerende på kurset. Hun anvender en kombination af oplæg, virtuelle eksperimenter, online quizzer, summeaktiviteter og tegne- og regneøvelser. Således forventes det i dag, at de studerende har forberedt sig til undervisningen ved at se videoer og løse opgaver. Derved kan undervisningstiden anvendes til drøftelse af de faglige områder og problematikker, som erfaringsmæssigt er mest krævende. Studerende udtaler desuden, at Luise Theil Kuhn er en fremragende vejleder på forskellige typer af projekter.

Ift. universiteternes selvvalgte kriterium: ”Underviseren bidrager via sin forsknings-baserede undervisning og vejledning til, at studerende lærer at anvende videnska-belige teorier og metoder, så har Luise Theil Kuhn et stærkt forsknings-CV, og hun anvender sin forskning eksemplarisk i undervisningen. Ofte tager Luise studerende med til beam-tid ved neutronkilder, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med praktisk, hands-on problemløsning og derved indgår i en forskningsproces.

På DTU spiller Luise Theil Kuhn en vigtig rolle for fornyelsen og kvalitetsudviklingen af undervisning og uddannelser. Luise Theil Kuhn er således primus motor for implementering af peer to peer-feedback blandt underviserne på instituttet og er meget positiv over for kollegial-feedback på egen undervisning. Ydermere viser Luise Theil Kuhn stort engagement ved at vejlede og agere mentor for nye undervisere. Endelig bruger Luise Theil Kuhn aktivt feedback fra de studerende; efter hver undervisningsgang giver udvalgte studerende feedback til Luise Theil Kuhn. Denne feedback inddrages efterfølgende til at forbedre og styrke undervisningen.

Luise Theil Kuhn er 49 år og har en ph.d. i fysik. Hun har undervist på DTU siden 2000, og hun har været seniorforsker og sektionsleder siden januar 2014.

Senest opdateret 29. september 2020