Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Undervisningsprisen Opslag og indstilling Vejledning: Sådan udfylder du en indstilling til Undervisningsprisen 2021 i e-grant

Vejledning: Sådan udfylder du en indstilling til Undervisningsprisen 2021 i e-grant

Indstillingerne til Undervisningsprisen 2021 skal indsendes via Uddannelses- og Forskningsministeriets elektroniske ansøgningssystem e-grant. Fristen for indstillinger er fredag den 30. oktober 2020 kl. 12.00.

Opret og udfyld en indstilling
For at oprette en indstilling i e-grant, skal du være oprettet som bruger.

Bemærk venligst, at e-grant normalt anvendes til ansøgninger, og derfor bliver din indstilling benævnt som ansøgning, mens du som indstiller benævnes som indstiller og indstillende institution.

Nedenfor kan du finde en guide til de trin, der kan give anledning til tvivl.

Navn på indstilling
Når du opretter indstillingen, skal du starte med at give indstillingen en titel, som skal være kandidatens fulde navn. Indstilles der et underviserteam bedes du angive institutionens navn efterfuldt af ’underviserteam’. Nu er du klar til at udfylde indstillingen. Derefter trykker du på ”Opret ansøgning”, vent et øjeblik og klik da på ”Åben”. Så er du klar til udfylde indstillingen.

Navn på afsender af begrundelsen
Her skal du angive kontaktpersonen på rektorkollegiet, som ministeriet kan kontakte for evt. spørgsmål til indstillingen. Den bruger, der er logget ind, vil automatisk fremgår med navn og e-mail her.

Indstillende uddannelsesinstitution
Angiv navn og adresse på den institution, hvor den indstillede kandidat eller det indstillede team kommer fra. Ved at klikke på ikonet med forstørrelsesglasset kan du søge institutionens informationer Side 2/3 frem ved enten at angive CVR nr. eller navn på institutionen. Udfyld herefter eventuelt manglende oplysninger.

Administrativ kontaktperson ved ansøger
Her skal du skrive oplysningerne på den administrative kontaktperson fra den indstillede kandidat/det indstillede teams institution. Når indstillingen er indsendt, vil denne person blive registreret med rollen ”Kontaktperson ved ansøger” i e-grant.

OBS! Det er meget vigtigt, at den administrative kontaktperson fra den indstillede kandidats institution er oprettet som bruger i e-grant. Ellers kan vedkommende ikke få tildelt rollen. Når indstillingen bliver til en bevilling, får den ansvarlige kontaktperson besked via e-grant. Herefter kan de kontaktpersoner, der derefter har ansvar for bevillingen, knyttes til sagen. På den måde bliver det en kontaktperson fra uddannelsesinstitutionen og ikke rektorkollegiet, der kan varetage den videre administration af bevillingen.

Indstiller
Her skal angives navn og e-mail på rektoren eller direktøren for den indstillende institution.

Den indstillede prismodtager
Her angives oplysninger på den kandidat, der indstilles til Undervisningsprisen. Hvis der indstilles et underviserteam, skal der indtastes oplysninger for hver person i teamet. Brug knapperne under feltet til at tilføje eller fjerne personer i teamet. Der kan maks. indstilles 10 personer i et team.

Selvvalgt kriterium – ordlyd og begrundelse
For det sjette og selvvalgte kriterium skal ordlyden også beskrives. Ordlyden af kriteriet beskriver du i felt 6a, mens den faglige begrundelse skrives i felt 6b.

Vedhæft bilag
Der skal vedhæftes to bilag i e-grant:

  1. Kandidatens CV, som ikke må overstige to sider. Indstilles et underviserteam, skal der vedhæftes et CV for hver person i underviserteamet, og CV’erne skal indsendes i én samlet fil. 
  2. Rektorkollegiets indstilling, der ikke må overstige en side. Indstillingen skal indeholde følgende: 
    - Kort intro (1-2 linjer) med introduktion af den indstillede kandidat/det indstillede team Side 3/3
    - Faglig begrundelse (25-30 linjer) med udgangspunkt i de fem fastsatte kriterier og det evt. selvvalgte kriterium
    - Kort biotekst om den indstillede kandidat/det indstillede team (4-6 linjer)  Opslag for Undervisningsprisen 2021  Brug for teknisk support? Kontakt e-grant support
Senest opdateret 17. juni 2020