Universitetssammenlægninger

1. januar 2007 blev en række universiteter samt sektorforskningsinstitutioner sammenlagt og et nyt Danmarkskort for universiteterne og forskningsinstitutioner opstod.

Det nye Danmarkskort for universiteterne og forskningsinstitutioner var resultatet af en gennemgribende reform af universitets- og forskningsområdet, der giver stabilitet om universitetsstrukturen, og som kan fremtidssikre universiteterne og styrke dem i den globale konkurrence.

25 forskningsinstitutioner blev reduceret til 11 institutioner, der nu varetager størstedelen af forskningsaktiviteterne.

Tre store universiteter

Med det nye Danmarkskort for universiteterne kom der tre store universiteter, som ressourcemæssigt ligger blandt Europas største, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Ca. to tredjedele af den offentlige forskning og universitetsuddannelse foregår her.

Fire mellemstore universiteter og et lille universitet

Derudover kom der fire mellemstore universiteter, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, der fusionerede med sektorforskningsinstitutioner, samt Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. IT–Universitetet er fortsat Danmarks mindste universitet.

Tre forskningsinstitutioner blev reorganiseret som et resultat af de faglige kortlægninger, henholdsvis GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Danmarkskort universiteterne 

Det Nye Danmarkskort

Det nye Danmarkskort viser, hvor de forskellige universiteter er lokaliseret og hvilke andre institutioner som hører under de enkelte universiteter:

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet ligger i Østjylland ved Aarhus bugt. Følgende institutioner hører også under universitetet:

 • Handelshøjskolen Aarhus
 • Danmarks Jordbrugsforskning
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Danmarks Pædagogiske Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet ligger ved Limfjorden. Følgende institutioner hører også under universitetet:

 • Statens Byggeforskningsinstitut

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet ligger i Odense. Følgende institutioner hører også under universitetet:

 • Statens Institut for Folkesundhed

Københavns Universitet

Københavns Universitet ligger i København. Følgende institutioner hører også under universitetet:

 • Det Farmaceutiske Universitet
 • Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

IT-Universitetet

IT-universitetet ligger i København. Der er ingen andre institutioner, som hører under universitetet.

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks tekniske Universitet ligger i Lyngby nord for København. Følgende institutioner hører også under universitetet:

 • Forskningscenter Risø
 • Danmarks Førevareforskning
 • Danmarks Rumcenter
 • Danmarks Fiskeriundersøgelser
 • Danmark Transportforskning

Roskilde Universitetscenter

Roskilde Universitetscenter ligger i Roskilde vest for København. Der er ingen andre institutioner, som hører under universitetet.

Senest opdateret 23. oktober 2018