Styring og ansvar

De videregående uddannelsesinstitutioner ledes af en bestyrelse og af rektor. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakter med ministeren.

Altovervejende er de videregående uddannelsesinstitutioner statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Enkelte institutioner er statsinstitutioner. Bestyrelserne har det overordnede ansvar for institutionen. Rektor står for den daglige ledelse af institutionen. 

Udviklingskontrakter

Der indgås udviklingskontrakter mellem ministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet med udviklingskontrakterne er at fremme institutionernes strategiske udvikling og understøtte deres arbejde hermed.

Tilsyn

De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne fungerer efter hensigten. Som tilsynsmyndighed er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i dialog med institutionerne herom.

Kvalitetssikring og akkreditering af uddannelserne

For at sikre kvaliteten i uddannelserne skal de videregående uddannelsesinstitutioner gennemgå en institutionsakkreditering. Uddannelses- og Forskningsministeriet fører derudover et generelt tilsyn med uddannelser og institutioner.

Senest opdateret 06. januar 2017