Gå til indhold

Styring og ansvar

De videregående uddannelsesinstitutioner ledes af en bestyrelse og af rektor. Bestyrelserne har det overordnede ansvar for institutionen. Rektor står for den daglige ledelse af institutionen.

Altovervejende er de videregående uddannelsesinstitutioner statsfinansierede selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Enkelte institutioner er statsinstitutioner. Bestyrelserne har det overordnede ansvar for institutionen. Rektor står for den daglige ledelse af institutionen. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af uddannelses- og forskningsministeren. Styrelsen løfter sin tilsynsforpligtelse gennem styringsdialog med institutionerne.

Styringsdialog

De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne udvikler sig og lever op til formålsbeskrivelser og samfundsmæssige forventninger. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har som tilsynsmyndighed og sparringspartner hovedansvaret for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder ansvaret for styringsdialogen med institutionerne.

Styringsdialog omfatter den mundtlige og skriftlige kommunikation, som styrelsen har med institutionerne bl.a. med udgangspunkt i de anvendte styringsredskaber som f.eks. de strategiske rammekontrakter.

Formålet med styringsdialogen er at understøtte strategisk udvikling og effektiv institutionsdrift gennem en relevant og institutionsspecifik dialog mellem uddannelsesinstitutionen og styrelsen. Samtidig er styringsdialogen også et vigtigt element i at styrke relationen mellem den enkelte uddannelsesinstitution.

Strategiske rammekontrakter

Der indgås strategiske rammekontrakter mellem ministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet med de strategiske rammekontrakter er at fremme institutionernes strategiske udvikling og understøtte deres arbejde hermed.

      Kvalitetssikring og akkreditering af uddannelserne

      For at sikre kvaliteten i uddannelserne skal de videregående uddannelsesinstitutioner gennemgå en institutionsakkreditering. Uddannelses- og Forskningsministeriet fører derudover et generelt tilsyn med uddannelser og institutioner.

      Senest opdateret 07. oktober 2020