Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Styring og ansvar Professionshøjskolernes strategiske rammekontrakter 2018-2021

Professionshøjskolernes strategiske rammekontrakter 2018-2021

Professionshøjskolerne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for professionshøjskolerne.
Kontakt
Trine Marie Melchior Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

Københavns Professionshøjskole (KP)

 1. Styrke de studerendes læringsudbytte
 2. Studerende med stærke digitale teknologikompetencer
 3. Styrke omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i uddannelserne
 4. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter af høj kvalitet udviklet i tættere samspil med professionerne
 5. Dække det regionale kompetencebehov

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen

 1. Studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole opnår højst muligt læringsudbytte gennem fremragende uddannelse
 2. Dimittender fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har relevante kompetencer med særligt fokus på fremtidssikrede teknologiske og digitale kompetencer
 3. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole bidrager med et alsidigt udbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i privat og offentligt regi
 4. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udvikler og omsætter viden til gavn for uddannelser og praksis

Danmarks Medie og Journalisthøjskole (DMJX)

 1. Dimittender med relevante og efterspurgte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked
 2. Motiverede og engagerede studerende og kursister, der oplever et stort læringsudbytte og en høj grad af studieglæde
 3. Udvikling og omsætning af ny viden og praksis til kompetence- og professionsudvikling

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

 1. Styrket læringsudbytte gennem udvikling af læringsformer
 2. Styrket arbejdsmarkedsparathed for kommende dimittender
 3. Bedre viden til uddannelser, professioner og erhverv gennem mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling
 4. Efter- og videreuddannelse med styrket værdiskabelse for professioner og erhverv

Professionshøjskolen Absalon

 1. Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen Absalons dækningsområde
 2. De studerende opnår et højt læringsudbytte
 3. Uddannelsernes videngrundlag og fagmiljøer styrkes
 4. Højere gennemførelse på uddannelserne

 Professionshøjskolen University College Syddanmark (UCSYD)

 1. UC SYD dækker aftagerfeltets behov for kompetente dimittender
 2. Alle UC SYD's studerende skal opnå et højt læringsudbytte
 3. Stærkt videngrundlag i UC SYD's uddannelser
 4. UC SYD's dimittender skal med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer fremme innovation og professionsudvikling

Professionshøjskolen VIA University College (VIA)

 1. Alle VIAs studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte
 2. VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov
 3. Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet
 4. Vi vil understøtte det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte og understøtte gennemførelsen
 5. Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen
Senest opdateret 23. august 2018