Gå til indhold

Årlig offentliggørelse af oplysninger om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens whistleblowerordning

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i styrelsens whistleblowerordning.

Der skal konkret offentliggøres oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger, samt antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse. Der gives endvidere en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, som styrelsen har fulgt op på.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021 til 23. november 2022 fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Perioden 17. december 2021 – 23. november 2022

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger
1 0 1 0 -

Perioden 24. november 2022 – 23. november 2023

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger
2 2 0 0

Tilsidesættelse
af interne retningslinjer

Tilsidesættelse
af forvaltnings-retlige principper

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2024