Gå til indhold

Årlig offentliggørelse af oplysninger om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens whistleblowerordning

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i styrelsens whistleblowerordning.

Der skal konkret offentliggøres oplysninger om antallet
af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse,
herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger,
samt antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse.
Der gives endvidere en beskrivelse af de overordnede temaer
for de indberetninger, som styrelsen har fulgt op på.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021
til 23. november 2022 fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i perioden 17. december 2021 – 23. november 2022

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger, som er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse Overordnede temaer for indberetninger
1 0 1 0 -