Optagelse på videregående uddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen

Vil du vide, om du kan påbegynde en dansk videregående uddannelse på grundlag af din udenlandske eksamen? Her får du en kort gennemgang af reglerne og henvisninger til yderligere information.

Du kan ansøge om optagelse på en videregående uddannelse, hvis du opfylder tre slags krav:

  • Generelle adgangskrav
  • Specifikke adgangskrav
  • Sprogkrav


Generelle adgangskrav

Din udenlandske eller internationale eksamen skal være på niveau med en dansk gymnasial eksamen, ved erhvervsakademiuddannelser dog eventuelt en relevant erhvervsuddannelse.

Der kræves for nogle landes eksaminer et eller i enkelte tilfælde to års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering i tillæg til den adgangsgivende eksamen, for at den samlede uddannelse giver adgang til videregående uddannelse i Danmark.

Hvis du ikke finder svaret i Eksamenshåndbogen

Spørg det uddannelsessted, hvor du ønsker optagelse, eller Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen kan eventuelt lave en vurdering af din eksamens niveau:


Specifikke adgangskrav

Du skal – ligesom ansøgere med dansk eksamen – opfylde de adgangskrav, der gælder for den specifikke uddannelse. Der er typisk krav om fag bestået på et vist niveau, om fag bestået med en vis minimumskarakter og om et vist karaktergennemsnit for den samlede eksamen.

Du kan se de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser på:

Spørg det uddannelsessted, hvor du ønsker optagelse, om du opfylder de specifikke adgangskrav.

Uddannelsesinstitutionen kan stille krav om, at du supplerer din eksamen. Se afsnittet om supplering nederst på siden.


Sprogkrav

Der kan være krav til dine dansk- og engelskkundskaber. Sprogkravene skal være opfyldt senest ved studiestart.

Dansk

Hvis uddannelsen er på dansk, skal du kunne dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

De fleste videregående uddannelser kræver, at du har bestået "Studieprøven i dansk som andetsprog" eller dokumenterer tilsvarende kundskaber i dansk. Uddannelsesinstitutionerne kan stille krav om, at Studieprøvens enkelte dele er bestået med bestemte karakterer.

Du finder de specifikke sprogkrav på institutionens hjemmeside eller på UddannelsesGuiden.dk:

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve. Det afhænger af institutionens regler.

Hvis du har brug for danskundervisning, se UddannelsesGuiden.dk:

Engelsk

Hvis uddannelsen foregår på engelsk, skal du dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne kan i nogle tilfælde stille krav om en tillægsprøve i engelsk.

Hvis du ikke har engelsk svarende til mindst B-niveau, kan uddannelsesinstitutionen beslutte, at du i stedet skal bestå en særlig tilrettelagt prøve i engelsk.


Ansøgning om optagelse

Hvis du ønsker at påbegynde en videregående uddannelse, ansøger du om optagelse via Optagelse.dk. Det gælder dog ikke kandidatuddannelser og voksenuddannelser (se boksen nedenfor).

Ansøgningsfristen er normalt den 15. marts kl. 12.00. Fristen kan dog være en anden, hvis du søger optagelse på en engelsksproget bacheloruddannelse gennem kvote 3, det vil sige i forbindelse med en ansøgning om studieopholdstilladelse: Spørg i så fald universitetet om ansøgningsfristen.

Kandidatuddannelser og voksenuddannelser

Hvis du vil søge optagelse på en kandidatuddannelse eller en voksenuddannelse (videregående voksenuddannelse, diplomuddannelse eller masteruddannelse), skal du henvende dig direkte til den pågældende uddannelsesinstitution.

En studievejleder på det fag, du er interesseret i, kan fortælle dig, om du har en uddannelsesbaggrund, der er relevant for den kandidat- eller voksenuddannelse, du vil søge optagelse på.

Læs om adgangskravene til den uddannelse, du er interesseret i, i UddannelsesGuiden:

Din uddannelses niveau

Se i Landehåndbogen: generelle vurderinger af uddannelser fra en række lande


Supplering

Hvis du ikke opfylder de adgangskrav, der stilles på den ønskede uddannelse, må du supplere din eksamen.

Den supplerende uddannelse skal være afsluttet senest ved studiestart eller umiddelbart derefter afhængigt af uddannelsesstedets bestemmelser.

Du skal selv orientere dig om, hvilke uddannelsessteder der tilbyder de kurser, du har behov for at tage, og tilmelde dig.

Få mere at vide om dine muligheder:

Hvis der kræves et eller to års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering i tillæg til din adgangsgivende eksamen, finder du nærmere oplysninger her:

Vær opmærksom på, at hvis du har brug for at supplere din uddannelse med almenvoksenfaglige eller gymnasiale fag, kan du blive afkrævet den fulde pris for faget på et VUC eller HF-center m.fl., ifølge lov nr. 1570 af 21.12.2010. Det kan ske, hvis du allerede har en udenlandsk videregående uddannelse, der vurderes til i niveau at svare til en dansk videregående uddannelse efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Kontakt uddannelsesstedet for nærmere afklaring.

Læs mere om reglerne: