Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Indsatsområder Begrænsning af dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Færre vil fremover kunne tage to hele videregående uddannelser. Det sker med lov om begrænsning af dobbeltuddannelse, som i stedet frigiver midler til kvalitet i uddannelser og til et tryggere dagpengesystem.
Kontakt
Faglig koordinator
Telefon: +45 72 31 81 26
E-mail: adl@ufm.dk

Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget lov om begrænsning af dobbeltuddannelse. Det betyder, at det som udgangspunkt fremover kun er muligt at gennemføre én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller et lavere niveau.

Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017. Begrænsningen vil ikke påvirke optagelsen til de videregående uddannelser i vinteren 2016/2017.

Kvalitetspuljen       

Ny kvalitetspulje skal bidrage til at styrke kvalitet og relevans på de videregående uddannelser.

 

Dispensationer og uddannelser, der er undtaget       
  1. Personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. 
  2. Personer med en forældet videregående uddannelse. 
  3. Videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov undtages.

Med aftalen frigøres:

  • 308 millioner kroner årligt til et tryggere dagpengesystem
  • 120 millioner kroner årligt, som skal bruges til at styrke og skabe bedre kvalitet i de videregående uddannelser. Heraf skal 105 millioner bruges til en kvalitetspulje, der bidrager til bedre uddannelse og uddannelse, der virker i praksis.15 millioner kroner årligt skal styrke sprogområdet.
  • Herudover afsættes 20 millioner kroner til udvikling af digitale løsninger til de videregående uddannelser, knap 50 millioner kroner til bedre udnyttelse af offentlige forskningsresultater via iværksættervirksomheder og 5 millioner kroner til udvikling af relevante uddannelsesudbud, hvis der viser sig at være blindgyder.

Henvendelser fra studerende med spørgsmål om konkrete uddannelsesforløb skal som udgangspunkt rettes til de relevante uddannelsesinstitutioner.

I særlige tilfælde kan henvendelser rettes til ministeriet på ufm@ufm.dk.

Senest opdateret 02. januar 2017