Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Råd, nævn og udvalg Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 32
E-mail: sil@ufm.dk
Orlov
Telefon: +45 72 31 85 53
E-mail: kln@ufm.dk

Formål

Forligspartierne bag Globaliseringsaftalen (S, V, K,  DF og R ) afsatte 28 mio. kroner til stipendier til at uddanne 10-12 ph.d.er i 2011, og der er siden afsat en tilsvarende bevilling. De nye ph.d.er skal uddannes i et samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne. Ph.d.-stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

Medlemmer:

Jens Rasmussen, formand
Professor, Skoleforskningsprogrammet, DPU, Aarhus Universitet

Danske Universiteter:

Nils Overgaard Andersen
Professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Katrin Hjort
Professor, mag.art. et cand.mag., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet

Linda Lundgaard Andersen
Professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Professionshøjskolernes Rektorkollegium:

Andreas Rasch-Christensen
Ph.d., forskningschef, Center for Skole og Institutionsstudier, VIA University College

Anne Kahr Hälmann
Ph.d., områdechef, Forskning og Udvikling og Pædagogik og Ledelse, University College Sjælland

Alexander von Oettingen
Dr.pæd., uddannelses- og forskningsdirektør, University College Syddanmark

Det Frie Forskningsråd:

Dennis Beach
Professor, Institutionen för Pedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige

Carola Aili
Lektor, pedagogik, Lunds Universitet, Sverige

Kommunernes Landsforening:

Claus Svold
Børne- og Ungedirektør, Vejle Kommune

Dorthe Møller
Souschef, KL, Børne- og Folkeskole


Yderligere oplysninger:

Ph.d.-rådet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.

 

Læs også:

Senest opdateret 29. august 2016