Erasmus+: Ungdom - Ungdomsudvekslinger for unge og aktører på ungdomsområdet

Organisationer og aktører med tilkytning til ungdomsområdet kan søge om tilskud til at unge fra forskellige lande mødes og arbejder med et tema af fælles interesse i op til 3 uger. Et af formålene med udvekslingen er, at de unge lærer mere om hinandens lande og kulturer.

Hvad

Under Erasmus+: Ungdom Ungdomsudvekslinger kan en række forskellige typer af organisationer og andre aktører med tilknytning til ungdomsområdet få tilskud til at sende grupper af unge på udvekslingsophold i et eller flere programlande eller nabopartnerlande.

Hvem

Rettet mod unge i alderen 13-30 år.

Hvordan

Organisationer og andre aktører på ungdomsområdet søger om tilskud på vegne af grupper af unge. Nedenfor kan du finde mere information om ansøgningsprocessen.


 

Tilskud og ansøgning

 

Aktiviteter

Organisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende grupper af mindst 16 og højst 60 unge afsted på udvekslingsophold i et eller flere EU-programlande eller nabopartnerlande. Gruppen kan være underinddelt i grupper på ned til fire unge. Der skal være mindst én gruppeleder, og gerne flere, til at ledsage gruppen. Gruppeledere tæller ikke med i de 16-60 deltagere.

NB: Denne aktivitet kan indgå i en kombineret ansøgning med de to andre mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig:

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan løbe over en periode fra tre måneder til to år. Den enkelte ungdomsgruppe sendes ud i mindst 5 og højst 21 dage (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvem kan søge?

Ungdomsgrupper, private organisationer, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter på ungdomsområdet. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrister

De næste ansøgningsfrister for denne aktion er: 

  • den 26. april 2016 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. august og 31. december 2016.
  • den 4. oktober 2016 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2017.

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Mobility project for young people and youth workers".

 En mere detaljeret redegørelse for forberedelsen af et mobilitetsprojekt på ungdomsområdet finder du desuden i Erasmus+ programguiden under Annex I på siderne 269-273.

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Videregående Uddannelser. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Inspiration og projektresultater       
Senest opdateret 09. marts 2016