Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2014 Polarforskningskonferencen 2014

Polarforskningskonferencen 2014

Konferencen finder sted mandag den 2. juni 2014, på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, Marmorhallen, 1871 Frederiksberg C.
Kontakt
Frej Sorento Dichmann
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 45
Email: fdi@ufm.dk
Winnie H. Laugø
Kontorfuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 03
Email: whl@ufm.dk

Tid og sted

02. juni 2014 fra kl. 10:00 til 16:00
Polarforskere, PhD-studerende med et polarforskningsprojekt

Som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets styrkede arktiske indsats afholder Styrelsen for Forskning og Innovation i samarbejde med Københavns Universitet Polarforskningskonferencen.

Tilmelding er nu lukket!

På polarforskningskonferencen kan du opleve en debat af den aktuelle forskningsdagsorden og få indblik i forskningsmiljøernes prioriteter, deltage i spændende workshops og blive præsenteret for de nyeste forskningsprojekter.

Kom og vær med i polarforskningskonferencen og mød de vigtigste beslutningstagere og aktører inden for forskningsmiljøerne.

Program

9:30 - 10:00

 Kaffe og registrering

10:00 – 10:05

Velkomst ved Rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen

10:05 - 10:10

Formanden for Forum for Arktisk Forskning, Morten Pejrup

10:10 - 10:30

Uddannelses- og forskningsministeren, Sofie Carsten Nielsen

10:30 – 11:00 Præsentation af ”Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet”, ved Dag Aksnes, Nordisk institutt for studier av inovasjon, forskning og utdanning
11:00 – 11:30 Udfordringerne i det arktiske ved Erik Lorenzen, Arktisk Råd Ambassadør
11:30 – 11:45

Introduktion til tværfaglige workshops

11:45 – 12:45 Frokost inklusiv postersessions
13:00 – 14:00

Workshops
1) Kongerigets Arktiske Forskningsprofil
2) Logistisk samarbejde med Forsvaret om arktisk forskning
3) Forskning og uddannelse der bidrager til udvikling af det arktiske samfund
(se beskrivelser nedenfor)

14:10 – 14:20 Ordstyrer Morten Pejrup samler op i plenum
14:20 – 15:20 Keynote speaker: Grønlands globale rolle – før, nu og i fremtiden, ved chefredaktør Bo Lidegaard
15:20 – 15:30 Tak for i dag

Workshopbeskrivelser

Kongerigets Arktiske Forskningsprofil
Faciliteres af Dag Aksnes, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Polarforskning i Rigsfællesskabet foregår på mange videnskabelige områder. Forskningsmiljøerne på universiteter og øvrige forskningsinstitutioner har gennem de senere år opbygget en væsentlig kapacitet i forhold til polarforskning. Den viden, der skabes, bør i højere grad synliggøres. Samtidig har flere af de danske universiteter valgt at opprioritere polarforskning og har samlet aktiviteterne i tværgående centre. I denne kontekst har Uddannelses- og Forskningsministeriet bestilt en kortlægning af den danske polarforskning for at få tilvejebringe et overblik af den polare forskning i Rigsfællesskabet. Kortlægningen skal kunne tjene som referencegrundlag for Uddannelses- og Forskningsministeriet i arktiske spørgsmål og bidrage til øget synlighed og samarbejde på tværs af alle arktiske forskningsinstitutioner. I workshoppen kan du får en bedre forståelse af, hvor den arktiske forskning udføres inden for Rigsfællesskabet, og det vil det være muligt at få et dybere indblik i tallene bag ved undersøgelsen og tage en diskussion af de tendenser, som rapporten påpeger. 

Logistisk samarbejde med Forsvaret om arktisk forskning
Faciliteres af seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, Polar DTU, og orlogskaptajn Lars Povl Jensen fra Forsvarskommandoen

Forsvaret har gennem en årrække ydet logistisk støtte af afgørende betydning til rigsfællesskabets forskningsaktiviteter i Arktis. Denne logistikstøtte har i høj grad været baseret på ad-hoc aftaler og individuelle kontakter, som har været meget værdifulde for de enkelte forskergrupper, men som ikke har givet mulighed for en mere generel koordination på tværs af rigsfællesskabets polarforskningsaktiviteter. Workshoppen vil fokusere på spørgsmålet om, hvordan forskere og Forsvaret i fællesskab kan optimere det logistiske samarbejde og ad den vej bidrage til at fastholde rigsfællesskabets stærke position inden for polarforskning - f.eks. ved at skabe rammer for en mere systematisk koordination og informationsdeling om logistisk samarbejde.

Forskning og uddannelse der bidrager til udvikling af det arktiske samfund
Faciliteres af Lektor Frank Sejersen, Københavns Universitet

Når vi står overfor initiativer om etablering af  bæredygtighedsstrategier, råstofudvikling og økonomiske reformer, træder problemstillingernes kompleksitet og holistiske karakter tydeligere frem. Ud over kravet om videnskabelig konvergens, ønskes der ofte, at det videnskabelige arbejde skal være nærværende og relevant. Det viste sig tydeligt i arbejdet med rapporten "Til Gavn for Grønland" og den efterfølgende debat. Udgangspunktet for workshoppens diskussion er, at universiteterne generelt ikke er gearet til at indgå i dette nye partnerskab, hvor det ikke kun er den almindelige videnskabelige vidensservicering, der efterspørges men også en form for dialogisk partnerskab. Workshoppen vil diskutere barrierer og potentialer for etableringen af et mere produktivt, dialogisk, relevant og nærværende partnerskab med andre samfundsaktører, så universiteterne kan indtage en ny aktiv rolle i løsningen af samfundets udfordringer. 

Senest opdateret 14. august 2019