Gå til indhold

Debatmøde og reception - FORSK2025

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til dialog om fremtidens løfterige forskningsområder for de deltagende i FORSK2025-arbejdet.
  • Tid og sted
  • Hvornår 10. oktober 2017 fra 16:00 til 18:00
  • Hvor Børsgade 4, København K

I juni 2017 udkom FORSK2025-kataloget, der udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra bl.a. erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

FORSK2025 er udarbejdet i en tæt dialog mellem mange forskellige interessenter – både dem, der skaber ny viden på f.eks. universiteter, professionshøjskoler og andre videninstitutioner, og dem, der skal bruge den, f.eks. i virksomheder, sygehuse, daginstitutioner mv.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer bidragydere til FORSK2025 og øvrige interesserede til dialog om fremtidens løfterige forskningsområder og FORSK2025. På mødet ønsker styrelsen at fortsætte den gode og konstruktive dialog, der har præget FORSK2025-processen, med fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan FORSK2025 kan og skal bruges, både i og udenfor ministeriet
  • Er der potentiale for at skabe endnu større sammenhæng mellem på den ene side forskningsaktiviteter på universiteter og andre videninstitutioner og på den anden side forskningsbehov i virksomheder og den offentlige sektor – og i så fald hvordan?
  • Bør der fokuseres endnu mere på at adressere tværfaglige forskningsbehov, f.eks. ift. tilpasning til ny teknologi?

Mødet efterfølges af en reception.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. juli 2020