Gå til indhold

Tur til USA for ledere og internationale koordinatorer på erhvervsskolerne

Som led i det dansk-amerikanske samarbejde på erhvervsskoleområdet arrangerer Styrelsen for Forskning og Uddannelse en tur til den årlige kongres i American Association of Community Colleges, AACC, i New Orleans den 19. - 25. april 2017.
  • Tid og sted
  • Hvornår 19. april 2017 01:00 til 25. april 2017 01:00
  • Hvor American Association of Community Colleges, AACC i New Orleans.
  • Målgruppe Ledere og internationale koordinatorer på erhvervsskolerne.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse arrangerer en tur til den årlige kongres i American Association of Community Colleges, AACC, for ledere og internationale koordinatorer på erhvervsskolerne. Kongressen finder sted 22-25. april 2017 og i tilknytning hertil arrangerer styrelsen sammen med AACC besøg på community colleges omkring New Orleans den 20.- 21.april 2017.

Turen arrangeres som led i det dansk-amerikanske samarbejde på erhvervsskoleområdet. Der er mulighed for at søge om tilskud til dækning af rejseomkostninger gennem DK-USA programmet.

Fremme samarbejdet mellem Danmark og USA

DK-USA programmet har til formål at fremme samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelserne. Sigtet med turen til New Orleans er at udbrede kendskabet til community college sektoren i USA og at styrke kontakter mellem repræsentanter for danske erhvervsskoler, amerikanske community colleges og AACC med henblik på øget samarbejde over Atlanten.

AACC Annual Convention foregår på Ernest N. Morial Convention Center, 901 Convention Center Boulevard i centrum af New Orleans. Kongressen omfatter et bredt udvalg af workshops og oplæg om forskellige uddannelsestemaer, herunder også workshops om internationalisering. I konferencecenteret vil der sideløbende med konferencen være en større udstilling og messe for uddannelsessektoren.  

Der foreligger endnu ikke et detaljeret program for de forskellige sessions. Programmet vil ligge klart i løbet af februar og vil kunne ses på AACCs hjemmeside under events / 97th annual convention.

Program for besøgene på community colleges før kongressen vil blive aftalt med AACC og de amerikanske colleges, når antallet af deltagere er på plads.

Transport og ophold

Der er mulighed for at reservere overnatning på Hilton New Orleans Riverside Hotel, som ligger sammen med konferencecentret og to andre hoteller via AACCs hjemmeside. Se www.aacc.nche.edu under events / 97th annual convention / hotelreservations. Der vil også være mulighed for at vælge andre hoteller i New Orleans i forbindelse med kongressen.

Deltagere sørger selv for at bestille rejse til USA.

Tilmelding til AACC Convention

Tilmelding til AACC konferencen sker online via AACCs hjemmeside under events / 97th annual convention / registration. Tilmeldingsgebyret er på 955 $, som inkluderer frokost søndag den 23. april 2017, gallamiddag mandag den 24. april 2017 og en brunch-session tirsdag den 25. april 2017.

På tilmeldingsblanketten skal oplyses titel. I USA bruger ledere fra community colleges titler som president og vice president.

Tilskud til deltagelse

Interesserede kan søge om tilskud til turen gennem DK-USA programmet. Tilskuddet er på 6.000 kr. Tilskud forudsætter deltagelse i det faglige program for turen, der omfatter community college besøg 20. - 21. april 2017 og AACC Convention 22. - 25. april 2017. Tilskud kan søges for ledere og koordinatorer fra erhvervsskolerne.

Efter hjemkomsten indsendes en kort rapport om udbyttet af turen, herunder eventuelt perspektiver for samarbejde med amerikanske colleges. 

Af hensyn til planlægningen ønskes besked om deltagelse snarest muligt og senest den 20. februar 2017.

studietur til USA

 

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019