Gå til indhold

Erasmus+ konference 2019: Kvalitet i mobilitetsprojekter

Få inspiration til udvikling af det europæiske uddannelsessamarbejde, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse slår dørene op til årets Erasmus+ konference om kvalitet i mobilitetsprojekter. Konferencen holdes den 12. november 2019 i København.
  • Tid og sted
  • Hvornår 12. november 2019 fra 09:00 til 15:30
  • Hvor DGI-Byen
    Tietgensgade 65
    1704 København

Årets Erasmus+ konference stiller skarpt på kvalitet i mobilitetsprojekter. I de seneste to programperioder for Erasmus+ har der været øget fokus på kvaliteten i mobilitetsprojekter. Der er bl.a. blevet introduceret chartre inden for nogle sektorer, som udstikker rammerne for institutionernes arbejde med kvalitet før, under og efter mobilitetsophold.

Program og slides fra konferencen

  • Slides fra dagen [inaktivt link]

I løbet af dagen vil en række oplægsholdere og paneldeltagere præsentere, hvordan de arbejder med at højne kvaliteten i mobilitetsopholdene i deres institutioner og organisationer, og der vil være debat om muligheder og udfordringer i det videre udviklingsarbejde. Endvidere vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan man på nationalt plan arbejder med udviklingen af kvaliteten i mobilitetsophold.

Konferencens hensigt er at skabe inspiration for institutioner og organisationer til, hvordan kvaliteten i mobilitetsprojekter kan udvikles med henblik på at skabe et endnu bedre udbytte for den enkelte deltager, for institutionen eller organisationen og på nationalt niveau.

Baggrund

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram, hvor institutioner og organisationer kan søge om tilskud til blandt andet mobilitetsprojekter i Europa. I 2017 var knap 12.000 danskere på mobilitetsophold i andre – fortrinsvis europæiske – lande med støtte fra Erasmus+.

Målgruppe

Konferencen favner alle uddannelsessektorer samt ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, undervisere og vejledere, lærere og koordinatorer af internationalt samarbejde samt andre med indflydelse på og interesse for uddannelse og læring og europæisk samarbejde.

  • Se slides og læs mere om Erasmus+ konferencen 2019 [inaktivt link]

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024