Gå til indhold

Erasmus+ konference 2019: Kvalitet i mobilitetsprojekter

Få inspiration til udvikling af det europæiske uddannelsessamarbejde, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse slår dørene op til årets Erasmus+ konference om kvalitet i mobilitetsprojekter. Konferencen holdes den 12. november 2019 i København.
  • Tid og sted
  • Hvornår 12. november 2019 fra 09:00 til 15:30
  • Hvor DGI-Byen
    Tietgensgade 65
    1704 København

Årets Erasmus+ konference stiller skarpt på kvalitet i mobilitetsprojekter. I de seneste to programperioder for Erasmus+ har der været øget fokus på kvaliteten i mobilitetsprojekter. Der er bl.a. blevet introduceret chartre inden for nogle sektorer, som udstikker rammerne for institutionernes arbejde med kvalitet før, under og efter mobilitetsophold.

Program og slides fra konferencen

I løbet af dagen vil en række oplægsholdere og paneldeltagere præsentere, hvordan de arbejder med at højne kvaliteten i mobilitetsopholdene i deres institutioner og organisationer, og der vil være debat om muligheder og udfordringer i det videre udviklingsarbejde. Endvidere vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan man på nationalt plan arbejder med udviklingen af kvaliteten i mobilitetsophold.

Konferencens hensigt er at skabe inspiration for institutioner og organisationer til, hvordan kvaliteten i mobilitetsprojekter kan udvikles med henblik på at skabe et endnu bedre udbytte for den enkelte deltager, for institutionen eller organisationen og på nationalt niveau.

Baggrund

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram, hvor institutioner og organisationer kan søge om tilskud til blandt andet mobilitetsprojekter i Europa. I 2017 var knap 12.000 danskere på mobilitetsophold i andre – fortrinsvis europæiske – lande med støtte fra Erasmus+.

Målgruppe

Konferencen favner alle uddannelsessektorer samt ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, undervisere og vejledere, lærere og koordinatorer af internationalt samarbejde samt andre med indflydelse på og interesse for uddannelse og læring og europæisk samarbejde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. juli 2020