Gå til indhold

Online-konference om Erasmus+ 2021-2027

Grundet coronasituationen er den fysiske afholdelse af konferencen ’Erasmus+ 2021-2027’ i DGI Byen aflyst. I stedet inviterer vi til en online-udgave, hvor vi streamer direkte fra DGI Byen og Bruxelles i tidsrummet 9.00-12.05 den 30. november 2020.
  • Tid og sted
  • Hvornår 30. november 2020 fra 09:00 til 12:05
  • Hvor Online via linket nedenfor. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig.

 

Fokus på Erasmus+ 2021-2027

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen åbner online-konferencen, som sætter fokus på det nye internationale uddannelsesprogram ’Erasmus+ 2021-2027’, der vil udgøre et vigtigt fundament for det fremtidige internationale uddannelsessamarbejde. 

I det nye uddannelsesprogram vil der blandt andet være rettet et stærkt fokus på at skabe et mere inkluderende, et mere digitalt, et mere internationalt og et grønnere Europa.

Deltag online og hent inspiration til det fremtidige internationale uddannelsessamarbejde!

Du har også mulighed for at downloade den nye publikation 'Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde':

  • Bestil et trykt eksemplar af publikationen 'Erasmus+ 2021-2027' (gælder frem til 10. dec.) [inaktivt link]

Program

9.00 – Adgang til konferencehjemmeside  

9.10-9.15 - Velkomst

v/ moderator Dorte Krogsgaard

9.15-9.20 - Åbning af online-konference

v/ uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

9.20-10.00 - Det nye uddannelsesprogram Erasmus+ 2021-2027

v/ Ute Haller-Block, Head of Unit Erasmus+, Europa-Kommissionen

10.00–10.05 - Konkrete erfaringer med at arbejde med inklusion i Erasmus+ 

Introduktion til 5 inspirationsoplæg 

10.05-10.25 - Vejledning og internationalisering med fokus på inklusion

v/ Lise Bøgild-Jakobsen, chef for vejledning og internationalisering ved Erhvervsakademi Dania  

10.25-10.40 – Pause

10.40-11.00 - Sociale medier som nøgle til inklusion

v/Charlotte Rørbøl, lærer på Langelinieskolen

11.00-11.20 - Inklusion af demensramte med kulturen i centrum

v/ Charlotte Brandt Dale, projekt- og udviklingskoordinator hos Odense Bibliote­ker & Borgerservice

11.20-11.40 - Mobilitetsophold skaber inklusion

v/ Michael Bjergsø, kvalitets- og udviklingschef hos FGU Syd- og Vestsjælland

11.40-12.00 Inklusion af unge med minoritetsbaggrund

v/ Anoir Hassouni, leder af RessourceCenter Ydre Nørrebro 

12.00-12.05 Tak for i dag - afrunding af dagen

v/ Mikkel Leihardt, vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Målgruppe

Online-konferencen favner alle uddannelsessektorer samt ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, undervisere og vejledere, lærere og koordinatorer af internationalt samarbejde samt andre med indflydelse på og interesse for uddannelse og læring og europæisk samarbejde.

Om Erasmus+

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser. Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.

I 2020 er der afsat mere end 280 mio. kr. til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Kontakt

Helle Thorbøl Møller
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 65
Email: hemo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. februar 2024

Afsendere