Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2021 Informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren

Informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren

Navigation
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ forud for Europa-Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger (19.oktober 2021)

Tid og sted

08. september 2021 fra kl. 11:00 til 14:30
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde inden for områderne:

  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (almen gymnasiale og erhvervsrettede)
  • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Fordele ved akkreditering

Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Akkreditering henvender sig således til organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at søge mobilitetsprojekter kontinuerligt frem mod 2027.  

Informationsmødets indhold

På mødet vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når dagen er omme. 

Der vil blive serveret sandwich i pausen, hvor der også er mulighed for at netværke.    

Tilmelding til informationsmødet 8.september 2021

Der er frist for tilmelding til informationsmødet onsdag 1.september 2021 

Deadline for ansøgning om akkreditering er 19. oktober 2021 klokken 12.00

Senest opdateret 18. juni 2021