Gå til indhold

Informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til informationsmøde om akkreditering til Erasmus+ forud for Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger (19.10.2021) Mødet henvender sig til institutioner, der ikke har opnået akkreditering.
 • Tid og sted
 • Hvornår 08. september 2021 fra 12:00 til 15:30
 • Hvor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  Niels Bohrs Allé 1
  5230 Odense M

Hvad er Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde inden for områderne:

 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse (almen gymnasiale og erhvervsrettede)
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Fordele ved akkreditering

Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Akkreditering henvender sig således til skoler og organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at søge mobilitetsprojekter kontinuerligt frem mod 2027.  

Informationsmødets indhold

Informationsmødet henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået en akkreditering. 

På mødet vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når dagen er omme. 

Der vil blive serveret sandwich i pausen, hvor der også er mulighed for at netværke.    

Tilmelding til informationsmødet 8. september 2021

Der er frist for tilmelding til informationsmødet onsdag 1.september 2021 

 • Tilmeld dig [inaktivt link]

Vi afholder også et webinar

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder også et webinar om akkreditering for skole-, voksen- og erhvervsuddannelsessektoren. Dette finder sted på Zoom mandag eftermiddag d. 20.september kl. 14.00-16.30. 

Indholdet på det webinaret vil være det samme som på det fysiske informationsmøde.   

Kommissionens ansøgningsfrist

Dette års deadline for ansøgninger om Erasmus-akkreditering er 19. oktober 2021 klokken 12.00

Kontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. juni 2024

Afsendere