Gå til indhold

Informationsmøde om enkeltstående mobilitetsprojekter i Erasmus+ for skole-, erhvervsuddannelses- og voksenlæringssektoren (KA1)

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer pædagoger, lærere, undervisere, vejledere, internationale koordinatorer og ledere til et online informationsmøde om tilskudsrammerne for enkeltstående mobilitetsprojekter (uden akkreditering) i det nye Erasmus+-program (2021-2027).
  • Tid og sted
  • Hvornår 12. april 2021 fra 14:00 til 17:00
  • Hvor Online -Zoom

Målgruppe

Dagtilbud og grundskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser samt udbydere af formel og ikke formel voksenuddannelse. Informationsmødet henvender sig til alle, der ikke i forvejen er akkrediteret til den nye Erasmus+-programperiode 2021-2027, men gerne vil gennemføre internationale mobilitetsaktiviteter i det kommende skoleår og/eller fremover.

Nye såvel som tidligere Erasmus+-ansøgere, herunder tidligere ansøgere af skoleudvekslingspartnerskaber (KA229-projekter), er velkomne, idet mobilitet med elever fra nu af hører til i denne og samme aktion som mobilitet for medarbejdere og ledere (KA122)     

Indhold

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil præsentere tilskudsmulighederne i det nye Erasmus+- programs KA122, dvs. mulighederne for tilskud til efteruddannelsesophold for medarbejdere og mulighederne for tilskud til mobilitet for kursister i voksenlæringssektoren og for elever i grundskolen, på ungdomsuddannelser - gymnasier, erhvervsuddannelser, forberedende grunduddannelser (FGU) og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU). 

KA122 samler de aktioner, som tidligere ansøgere/tilskudsmodtagere vil have kendt som KA101, KA102, KA104 og KA229 (skoleudvekslingspartnerskaberne) i den forgangne programperiode (2014-2020).    

Der er ansøgningsfrist for enkeltstående mobilitetsprojekter 11.maj 2021. 

Informationsmødet vil foregå på dansk.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet. Tilmeldte vil få tilsendt link til Zoom-mødet pr. mail. 

  • Tilmeld dig [inaktivt link]

Har du sektorspecifikke spørgsmål, kan du kontakte:

Kontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. februar 2024