Gå til indhold

Efteruddannelse i Europa og resten af verden

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Efteruddannelse i Europa og resten af verden

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende undervisere, vejledere, internationale koordinatorer, ledere og andet relevant personale på forskellige typer af efteruddannelse i Europa og (som akkrediteret) til resten af verden- det kan være på kursus, ’jobshadowing’ eller undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansk erhvervsskolelærer underviser på en partnerskole i et Erasmus+-programland.

Mobilitet for ansatte_AarhusTech3644.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Efteruddannelse i Europa skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for erhvervsuddannelsesområdet. Formålet med mobilitet for medarbejdere er således at styrke den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder og på institutionerne gennem ny viden og kendskab til 'best practice' inden for erhvervsuddannelserne i Europa.

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet til at sende medarbejdere på følgende typer af efteruddannelse i et Erasmus+-programland:

 • ’Job-shadowing’ - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen (2-60 dage)
 • ’Teaching or training assignments’ - en dansk medarbejder underviser på en partnerskole i udlandet (2-365 dage)
 • ‘Courses and training’ (2-30 dage)*

*For kurser og andre uddannelsesaktiviteter (training) gælder det, at tilskuddet til kursusbetalingen er begrænset til i alt 10 dage pr. deltager. Tilskudsansøger vælger frit et kursus.

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan også søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet til følgende, øvrige aktiviteter:

 • ’Invited experts', dvs. et besøg fra en underviser, uddannelsesleder eller anden udenlandsk fag-professionel, som kan dele sin ekspertviden og bistå med at udvikle og forbedre modtagerorganisationens uddannelsesaktiviteter (2 - 60 dage).
 • ’Hosting teachers and educators in training’, dvs. værtskab for udenlandske kommende undervisere, der gerne vil afprøve sig selv på en dansk institution.
 • ’Preparatory visits’, dvs. besøg, der har til formål at forberede mobilitetsophold i udlandet.*

*Sendeinstitutionen kan få tilskud til at besøge værtsinstitutionen, inden den egentlige mobilitesaktivitet finder sted. Forberedende besøg skal være velbegrundede og skal for eksempel bidrage til opstart af samarbejdet med nye partnere, fremme inklusion eller begrundes i et behov for planlægning af langvarige ophold. I særlige tilfælde kan elever også deltage i forberedende besøg.

Alle fysiske aktiviteter må meget gerne suppleres af virtuelle aktiviteter. Ovennævnte minimums- og maksimumvarighed gælder kun for fysiske mobiliteter.

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in vocational education and training': 

Hvilke typer af tilskud uddeles?

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Til medarbejdere, der tager på kursus i udlandet, findes der også et kursustilskud til dækning af kursusafgiften.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet. 

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

 • Som akkrediteret organisation eller akkrediteret mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

 • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at angive minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation eller kursusudbyder.  

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til efteruddannelsesophold skal bidrage til at udvikle den enkelte medarbejder og til kapacitetsopbygning af organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen. 

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande:

EU-lande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

 Programlande uden for EU:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet 

 

*For akkrediterede organisationer er det også muligt at arrangere mobilitetsophold i partnerlande i resten af verden (dog højst for 20 % af de tildelte midler)

Hvor længe? 

Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

Hvor mange penge?

I 2024 er der i alt cirka 10,1 mio. euro i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa og resten af verden' og 'Skole- og virksomhedsophold' inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

Inspiration til efteruddannelse for medarbejdere og ledere

På Facebook deler vi løbende gode projekthistorier 

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Kontakt

  Lars Møller Bentsen
  International rådgiver
  Tlf.: +45 72 31 89 26
  Email: lmb@ufm.dk
  Lise Frank
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 88 73
  Email: lifr@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 01. marts 2024

  Afsendere