Gå til indhold

Session 1

SMV'ernes barrierer for efteruddannelse

På sessionen adressere de udfordringer og barrierer, som SMV’erne oplever i forbindelse med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Et af fokuspunkterne i sessionen vil være den rolle, universiteterne spiller i udbuddet af relevante kurser til ansatte i danske life science SMV’er, ligesom det vil blive drøftet, hvad der skal til for, at flere i life science SMV-segmentet får mulighed for at deltage i kompetenceudvikling. 

Oplæg på session:

Grete Bertelsen, prodekan, KU SCIENCE: Universiteternes rolle i efter og videreuddannelse inden for life science - Muligheder og udfordringer (Se præsentation)

Helle Waagepetersen, prodekan, SDU: Livslang læring (Se præsentation)

Rasmus Brøndum, Founding CEO, Leymus Genomics: SMV’ernes potentiale for videre uddannelse og læring (Se præsentation)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. juni 2024