Gå til indhold

Session 2

Hvordan kan samarbejde og samskabelse være med til at understøtte, at vi imødekommer fremtidens kompetencebehov inden for life science?

I life science-strategien belyses et behov for kvalificeret efter- og videreuddannelse inden for life science. I forlængelse heraf vil denne session gå på opdagelse i, hvordan samarbejde og samskabelse mellem aktører kan være med til at imødekomme behov for efter- og videreuddannelse. Sessionen vil både se på:

  • Forskellige former for samarbejde og samskabelse
  • Samarbejde og samskabelse mellem forskellige typer af aktører
  • Samarbejde og samskabelse inden for både generiske og specialiserede kurser
  • Samarbejde og samskabelse på både åbne og skræddersyede kursusforløb

Sessionen vil indeholde 4 forskellige inspirerende cases, der skal danne udgangspunkt for en diskussion og opsamling af læringspunkter ift. hvad der kendetegner gode samarbejdsformer.

Formålet er inspirere til yderligere samarbejde og samskabelse for og uddrage læringspointer for derigennem at imødekomme udfordringerne for kompetenceudvikling i life science

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. januar 2023