Gå til indhold

Session 4

Er der nok fokus på anvendelseskompetencer i sundhedsvæsenet?

Dagligt anvender medarbejderne i sundhedsvæsenet produkter og teknologi fra life science-industrien i arbejdet med diagnostik, behandling og pleje af patienter. Det er til gavn for patienterne og bidrager til uddannelsen af fremtidige medarbejdere i sundhedsvæsenet og Life Science-industrien. Samtidig stiller det store krav til løbende efter- og videreuddannelse af medarbejderne i sundhedsvæsenet, som skal klædes på til opgaven.

Sessionen vil indledende bestå af tre korte oplæg og efterfølgende drøftelserne med deltagerne. 

Oplæg på sessionen:

Kari Konstantin Nissen, PhD, Lektor, VIA: Genetik og personlig medicin – og hvad det betyder for sygeplejerskerne (Se præsentation)

Lene Ørnstrup, Centervicedirektør, Diagnostisk Center, Rigshospitalet: Er der nok fokus på anvendelseskompetencer i sundhedsvæsenet? (Se præsentation)

Tine Muxoll Fatum, Absalon: Kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet - VEU i et professionshøjskoleperspektiv (Se præsentation)

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. januar 2023