Gå til indhold

Seminar om tværfagligt samarbejde i Horizon Europe

Vi inviterer nu til et seminar om tværgående forsknings- og innovationssamarbejde på Aalborg Universitet København. Du får indsigt i, hvordan forskellige fagekspertiser arbejder sammen og finder fælles svar på store udfordringer. Seminaret afholdes den 5. oktober 2022, kl. 13:00-17:00.
  • Tid og sted
  • Hvornår 05. oktober 2022
  • Hvor Seminaret: kl. 13:00-16:00 med networking fra kl. 16:00-17:00.
    Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15 (Bygning A), Konferencesalen 1.001, 2450 Kbh.

Obs! Der vil ikke være mulighed for online deltagelse, og seminaret vil ikke blive optaget.

Indhold

Interdisciplinært og tværsektorielt samarbejde er en central del af EU’s Forsknings- og Innovationsprogram Horizon Europe. Et stærkt tværgående samarbejde kan være afgørende for, om netop jeres projektansøgning vinder. Seminaret vil byde på cases, paneldebat og aktiv workshop i udforskningen af, hvordan videnskabsretninger og innovative ideer bedst finder hinanden. Dagen vil fokusere på, hvordan vi – i et eksperimentarium - afsøger fælles svar på relevante samfundsspørgsmål. Formålet er at belyse fordele og potentialer ved det tværfaglige samarbejde. Det kan være en fordel, når du planlægger dit næste Horizon-projekt.

Dagen slutter med et mindre traktement og networking fra kl. 16:00-17:00.

Program


Velkommen

Jakob Stoustrup, prodekan på Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU

Humanister blandt teknologer: Tværfagligt samarbejde i referencegruppen for klynge 4
Cathrine Hasse, antropolog, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AU

Indblik, tips og tricks til det succesfulde tværfaglige konsortium
Danielle Wilde, professor, Design for Sustainability, Umeå University and research lead, Sustainable Food Transitions, Sociology, Environmental & Business Economics, SDU.
The FUSILLI project: FUSILLI’s partners aim to jointly address the challenges of the food system transformation towards more sustainable food systems in urban, peri-urban and nearby rural areas.

Gustaf Lohm, projektleder, arkitekt MAA, AU Bygninger.
Projektet PROBONO: På AU skal PROBONO Living Lab indgå i transformering af det gamle kommunehospital til Universitetsby. Projektet har fokus på energibesparelser og -beregninger for det nye byområde og vil indlejre social bæredygtighed og æstetisk kvalitet i byggeprocessen.

Anders Stengaard Sørensen, civilingeniør, ph.d. SDU Health Informatics and Technology og
Gitte Rasmussen, professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU.
Projektet TRINITY: Om bevægelse, teknologi og mennesker. I Trinity samarbejder eksperter fra det humanistiske,- sundhedsfaglige- og tekniske fakultet om at skabe, lede og gennemføre tværfaglige projekter, hvor ingeniørens, humanistens og fysiologens syn på menneskelig bevægelse flettes sammen til en helhed.

Vicente Bueso Bordils, engineer, counsellor on Horizon Europe and the good consortium, SDU RIO.
Case experience: How to apply social sciences and humanities theories to decide on technical solutions in EU projects.

Tværfagligt laboratorium
Med afsæt i centrale forsknings- og innovationsspørgsmål drøfter vi på baggrund af deltagernes ekspertiser og fagligheder, hvad det fælles svar på disse spørgsmål ville være 5- 10 år ude i fremtiden.

Vi lægger ud med en paneldebat, der illustrerer laboratoriet:

  • Søren Rud Kristensen, sundhedsøkonom, lektor ved institut for sundhedstjenesteforskning, SDU
  • Mette Sanne Hansen, centerleder, Department of Technology, Management and Economics, DTU
  • Mette Birkedal Bruun, centerleder, professor, Det teologiske fakultet, KU

Gruppearbejde og opsamling
Moderator: Kristina Maria Siig, dr.jur., professor, Juridisk Institut, SDU

Tak for i dag og networking

Dit udbytte

Som deltager får du mulighed for at dele erfaringer og blive klogere på muligheder og udfordringer i det interdisciplinære samarbejde. Dagens fokus på fælles samfundsmæssige problemstilling og forskellige faglige metodologier og metoder kan styrke og støtte din rolle som medlem af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens referencegrupper for Horizon Europe og dine muligheder som forsker, virksomhed, kommune og organisation i Horizon Europe.

Seminaret er således relevant for dig, uanset om du har en baggrund i humaniora, samfundsfag, naturvidenskab o.a.

Målgruppe

Seminaret henvender sig primært til forskere. Er du medlem af referencegrupperne for Horizon Europe, fra en virksomhed, kommune, interesseorganisationer, eller er du EU-rådgiver, har du også mulighed for at deltage.

Det er en forudsætning, at du har basalt kendskab til Horizon Europe.

Sprog

Seminaret afholdes på dansk. Oplæg på engelsk indgår.

Arrangører

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Sådan får du mere information om arrangementet

Du modtager en bekræftelsesmail med endeligt program 1-2 uger før seminaret. 

Kontakt

Birgitte Vedelstorp Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 08
Email: bva@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. februar 2023