Gå til indhold

Svar på henvendelse om bevillingspraksis i forskningsrådene

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere og gengiver i tekst indholdet fra bilaget i PDF.

Notat – bevillingspraksis

Gældende praksis i Danmark

Den gældende bevillingspraksis i det danske forskningssystem er, at der ikke er umiddelbare begrænsninger for, hvor mange bevillinger en enkelt forsker kan oppebære. Dermed ikke sagt at en enkelt forsker kan få finansieret fx 120 % årsløn, da rådene vil vurdere, hvorvidt det ansøgte beløb/årsværk stemmer overens med eventuelle tidligere bevilliger/årsværk.

Når en forsker ansøger enten Det Frie Forskningsråd eller Det Strategiske Forskningsråd skal vedkommende opgive om han/hun inden for de sidste tre år har fået støtte fra et forskningsråd eller fra anden side til samme eller andre projekter. Ligeledes skal forskeren angive, hvorvidt vedkommende har fået afslag vedrørende det ansøgte projekt fra et forskningsråd inden for de sidste tre år.

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejl og uoverenstemmelser i forhold til PDF'en, som er den gældende version.

Yderligere skal forskeren undervejs i projektet opgive, hvis han/hun får bevillinger fra anden side. Det er den samme praksis som i Sverige.

Vetenskapsrådet i Sverige

Oplysninger på Vetenskapsrådets hjemmesiden angiver, at ansøgeren i Sverige efter de gældende regler skal oplyse Vetenskapsrådet om, hvis de får bevillinger fra andre end Vetenskapsrådet til samme eller lignende formål.

Vetenskapsrådets projektdatabas er offentlig tilgængelig og her kan alle se, hvem der har fået bevillinger fra rådet, en beskrivelse af projektet, bevillingens størrelse og periode. Med et simpelt opslag kan man i øvrigt se, at den samme forsker oppebærer op til fire forskellige bevillinger fra rådet.

Elite i forskning

At begrænse mulighederne for at søge forskningsrådene frit strider imod det eliteperspektiv, som tilstræbes i rådene. I de danske forskningsråd gives bevillingerne til de bedst kvalificerede forskere, da man går efter excellence. Forslaget, som er beskrevet i "Notat – Bevillingspraksis", vurderes at stride mod princippet om elite, da det handler om at sprede bevillingerne bredt ud.

Kolofon:
3. december 2009

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K

Telefon 3544 6200
Telefax 3544 6201
E-post fi@fi.dk
Netsted www.fi.dk
CVR-nr. 1991 8440

Sagsbehandler
Kristine Plougsgaard
Telefon 3392 9396
Telefax 3544 6201

E-post kpl@fi.dk
Sagsnr. 09-067780
Dok nr. 1148166

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013