Gå til indhold

Vedrørende brevet fra KU's rektor om ændret vurdering af tildeling af eliteforskerprisen til Milena Penkowa

31. marts 2011
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udtaler i den forbindelse ...

– Jeg har i dag modtaget brev fra rektor på Københavns Universitet, hvori han vurderer, at grundlaget for i sin tid at indstille Milena Penkowa til EliterForskerprisen nu er bortfaldet.

– Det gør unægtelig indtryk, når en indstillende myndighed ændrer opfattelse og betragter sin oprindelige indstilling som et fejlskøn.

– Da indstillingen af Milena Penkowa til Eliteforskerprisen skete via Det Frie Forskningsråd, vil jeg bede rådet vurdere, hvorledes det forholder sig til grundlaget for, at Københavns Universitet nu har ændret holdning. Afhængig af forskningsrådets svar, kan der også være behov for at partshøre Milena Penkowa i sagen.

– Denne proces kan måske synes lidt tung, men det gælder i denne som i alle andre sager, at der er nogle grundlæggende hensyn til retssikkerheden, som ikke kan tilsidesættes. Jeg vil derefter træffe beslutning om, hvilke skridt der evt. skal tages i sagen.


For yderligere kommentarer fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, kontakt: kommunikationschef Anders Frandsen, tlf. 3048 8450.


Læs også:

Handlinger tilknyttet webside