Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2013 65 millionprojekter skal skabe innovation og beskæftigelse

65 millionprojekter skal skabe innovation og beskæftigelse

Investering på 850 millioner kroner i GTS-institutterne skal styrke dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne.
Kontakt
Ingeborg Marie Ellern Nielsen
Kommunikationskonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 54
Email: imen@ufm.dk

23. maj 2013

65 nye investeringer skal styrke innovationen og beskæftigelsen i danske virksomheder.

Indsatserne indgår i de nye treårige resultatkontrakter med de ni godkendte teknologiske serviceinstitutter, GTS-institutter. Rådet for Teknologi og Innovation, RTI, investerer mere end 850 millioner kroner i institutterne over perioden 2013 til 2015.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over, at GTS-institutterne dermed på én gang bidrager til at udvikle nye løsninger til gavn for samfundet og styrker dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne.

- Udfordringer inden for eksempelvis miljø-, klima- og sundhedsområderne kalder på en række intelligente løsninger, som dansk erhvervsliv har gode forudsætninger for at udvikle og tjene penge på. Men virksomhederne har brug for adgang til ekspertviden og højt specialiserede teknologiske faciliteter. Det kan de takket være investeringen fra RTI på 850 millioner kroner få i GTS-institutterne, siger Morten Østergaard.
 
I udvælgelsen af de 65 indsatser har RTI lagt vægt på, at GTS-institutterne fortsat kan opfylde deres mission om at udbyde den nyeste teknologiske viden og tilbyde moderne udviklingsfaciliteter til navnlig små og mellemstore virksomheder.

Samtidig har RTI haft fokus på, at GTS-institutterne får bedre mulighed for sammen med virksomhederne at udvikle nye løsninger på store samfundsmæssige udfordringer.

Der investeres for eksempel i indsatser, så Danmark kan:

  • få prisen på bæredygtig energi fra havvindmøller ned
  • udbrede brugen af telemedicin til gavn for borgere
  • lancere flere nye højteknologiske produkter fra danske virksomheder.

Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter (GTS)

Danmark har ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, der understøtter innovation og produktivitet i dansk erhvervsliv ved at fungere som nationale videncentre inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder.

GTS-institutterne indsamler og opbygger teknologisk viden og stiller den til rådighed som serviceydelser til dansk erhvervsliv i form af for eksempel teknologisk rådgivning, test, prøvning, kompetenceudvklingsaktiviteter, certificering og kommercielt FoU-samarbejde.

GTS-institutterne betjener årligt cirka 20.000 unikke danske kunder, heraf cirka 17.000 danske virksomheder.


Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer. RTI rådgiver den danske regering om innovation og administrerer programmer til fremme af innovation og videnspredning for et samlet budget på cirka en milliard kroner årligt.


Tre af de konkrete investeringer:

Den Blå Horisont giver billigere strøm fra havvindmøller

Rådet for Teknologi og Innovation har iværksat satsningen Den Blå Hori-sont via GTS-instituttet DHI. Satsningen vil bidrage til, at strømmen fra havvindmøller bliver billigere og dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt.

Med Den Blå Horisont vil DHI blandt andet forbedre sit kommercielle program MIKE by DHI og tilgængeligheden til en gratis open source kode OpenFOAM, som bruges til at beregne bølgelaster, bølgehøjder og strøm til havs og nær kysten.

Det vil sikre rådgivere, entreprenører og energiselskaber adgang til mere nuanceret viden om, hvordan havet opfører sig omkring konkrete vindmøllefundamenter, broanlæg og i havne.

Den mere præcise viden gør det muligt at planlægge den bedste og billigste placering, konstruktion og vedligeholdelse af havvindmøller.

I praksis kan der ofte spares stål og beton til møllernes fundamenter, når de lokale forhold er bedre kendte. Samtidig kan de i dag betragtelige udgifter til service og vedligehold bringes ned, når der udvikles mere præcise forudsigelser af mulighederne for, at servicefartøjet kan lægge til ude ved møllerne på det ønskede tidspunkt.

Navn: Den Blå Horisont
GTS-institut: DHI
Bevilling: Treårig bevilling på 12 millioner kroner.
Kontakt: Innovationschef Jacob Tornfeldt Sørensen, DHI, tlf.: 4516 9304, e-mail: jts@dhigroup.com


It-kickstart gør Danmark til telemedicinsk foregangsland

Rådet for Teknologi og Innovation har iværksat satsningen Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland via fire GTS-institutter.

Satsningen skal føre til, at danske borgere får optimalt udbytte af nye, telemedicinske løsninger og bedre behandling, fordi alle relevante omkring dem får adgang til deres data.

I praksis udvikler de fire GTS-institutter en it-platform, som gør det muligt at skabe sammenhæng på tværs af sundhedssystemet. Det betyder, at for eksempel hospitaler, hjemmesygeplejersker og praktiserende læger kan se og forholde sig til patientens telemedicinske data, for eksempel måling af blodtryk, lunge- og hjertefunktion.

Satsningen vil desuden føre til, at danske leverandører af telemedicinske løsninger kan få nye produkter hurtigere til markedet, fordi de tilbydes gratis, open source værktøjer til indhentning og aflevering af data. GTS-institutterne udvikler den nye software efter internationale standarder, hvilket betyder, at værktøjerne og de løsninger, der udvikles med dem, kan eksporteres.

Navn: Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland
GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut
Bevilling: Treårig bevilling på 31,5 millioner kroner.
Kontakt: Forskningschef Morten Kyng, Alexandra Instituttet, tlf.: 2026 9911, e-mail: morten.kyng@alexandra.dk


Nyt tilbud om pilotproduktion baner vej for flere højteknologiske produkter

Rådet for Teknologi og Innovation har iværksat satsningen Hightech pilotproduktion i Danmark via GTS-instituttet Teknologisk Institut. Satsningen betyder, at danske, højteknologiske virksomheder inden for udvalgte nicher får mulighed for at gennemføre den første innovative pilotproduktion af nye varer på udstyr på Teknologisk Institut.

Målet er, at flere nye produkter skal finde vej til markedet, når virksomhederne slipper for selv at investere i dyrt apparatur i denne fase. I dag må virksomheder skrotte gode projekter, selv om de har bestået ’proof of concept’, fordi de ikke kan skaffe penge til pilotproduktion.

Satsningen styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne og bidrager til job og vækst, fordi flere virksomheder vil nå frem til at etablere egentlig pro-duktion af nye, avancerede produkter.

Teknologisk Institut vil i samarbejde med erhvervslivet udpege de nicher, hvor der er størst potentiale i at tilbyde pilotproduktion. Det kan for ek-sempel dreje sig om overfladebehandling af metal og keramik, sprøjtestøbning, sensor- og robotteknologi inden for områder som byggeri og anlæg, life science, energi og klima.

Navn: Hightech pilotproduktion i Danmark
GTS-institut: Teknologisk Institut, www.teknologisk.dk
Bevilling: Treårig bevilling på 21 millioner kroner
Kontakt: Direktør Mikkel Agerbæk, Teknologisk Institut, tlf. 7220 1890, e-mail: mag@teknologisk.dk

 

Senest opdateret 25. marts 2019