Gå til indhold

Nyt partsudvalg skal give pejlemærker for kompetenceløft i folkeskolen

03. september 2013
Lærere, pædagoger, skoleledere og kommuner skal være med til at udforme lærernes og pædagogernes efteruddannelse.

Regeringen har fra 2014 til 2020 afsat 1 milliard kroner til efteruddannelse af lærere og af pædagoger, der varetager opgaver i folkeskolen. Nu skal et nyt partsudvalg komme med pejlemærker for den loka-le anvendelse af midlerne.

Arbejdet skal blandt andet tage udgangspunkt i to rapporter fra UNI-C og Rambøll/Danmarks Evalueringsinstitut med resultater af kortlægninger og analyser af kompetencedækningen og opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at der er brug for, at lærere og pædagoger uddanner sig gennem deres arbejdsliv, så eleverne undervises efter den nyeste viden og rustes til at uddanne sig efter folkeskolen.

- Både lærere og pædagoger skal hele tiden være fagligt opdaterede inden for deres felt. Regeringen har derfor afsat 1 milliard kroner til blandt andet at opkvalificere lærerne, så de har under-visningskompetence i de fag, de underviser i. I år er første årgang begyndt på en ny læreruddannelse, og næste år træder en ny pædagoguddannelse i kraft. Med en massiv indsats fra professionshøjskolerne skal vi bruge de nye og fleksible rammer til at styrke lærere og pædagogers grunduddannelse og efteruddannelse og sikre, at den baserer sig på ny og robust viden. Partsudvalgets pejlemærker vil være et vigtigt indspil til arbejdet med at fordele midlerne til kompetenceløftet, siger Morten Østergaard.

Undervisningsminister Christine Antorini ser også frem til at modtage resultaterne af partsudvalgets arbejde.

- Med folkeskolereformen følger et markant løft af efteruddannelse til både lærere og pædagoger. Vi sætter os nu sammen for i fællesskab at sætte pejlemærker for, hvordan vi bedst opkvalificerer lærere og pædagoger i folkeskolen. For regeringen er fokus især på at sikre, at eleverne møder en undervisning og skoledag af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet. Kompetenceløftet skal derfor blandt andet bidrage til at indføre varierede og differentierede undervisnings- og læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, siger Christine Antorini.

I den nye læreruddannelse kaldes de tidligere linjefag, som lærerne har særlige kompetencer i at undervise i, for undervisningsfag. Det er regeringens mål, at 95 procent af undervisningen i folkeskolen varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence gennem efteruddannelse m.v.

Partsudvalget, som består af repræsentanter fra LC (DLF), Skolelederforeningen, BUPL, FOA, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Landsforening, Uddannelsesministeriet og Undervisningsmi-nisteriet (formand og sekretariat), forventes at være klar med pejlemærker i oktober 2013. 

Partsudvalget

  • I forbindelse med folkeskolereformen er afsat 1 milliard kroner til at styrke kompetenceudvik-lingen af lærere og pædagoger i folkeskolen i 2014-2020
  • Kompetenceudviklingsindsatsen skal understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020 og anvendes til at understøtte de øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen som for eksempel anvendelse af it i undervisningen, klasseledelse, inklusion, dansk og matematik med videre
  • Udvalget skal blandt andet forholde sig til, hvordan kompetenceudviklingsindsatsen målrettes og fokuseres strategisk på de områder, hvor der er størst sammenhæng med folkeskolens mål og behov og til, hvordan kompetenceudviklingen tilrettelægges, så den får størst mulig effekt på elevernes læring.
  • Kortlægning og analyse. Opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen 
  • Kortlægning af linjedagsdækning i folkeskolen
  • Kommissorium

For yderligere oplysninger, kontakt:

Undervisningsministeriet:
Presseansvarlig Karen Tidemann, tlf. 3392 5098, e-mail: katid1@uvm.dk

Uddannelsesministeriet:
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside