Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 Det Strategiske Forskningsråds Årsdag 2014

Det Strategiske Forskningsråds Årsdag 2014

Med temaet strategisk forskning i et globalt perspektiv inviterede Det Strategiske Forskningsråd til en årsdag, der markerede 10 år med strategisk forskning. Dr. Jennifer Barnes fra University of Cambridge var hovedtaler, og to af Danmarks forskertalenter blev hædret med Strategic Research Awards

13. marts 2014

Mandag den 10. marts bød det Strategiske Forskningsråd velkommen til dets Årsdag i Den Sorte Diamant i København. Årsdagen markerede på en og samme tid 10 år med Det Strategiske Forskningsråd samt overgangen til Danmarks Innovationsfond, hvor det vigtige arbejde med strategisk forskning og innovation vil fortsætte. Journalist og global korrespondent ved Danmarks Radio, Steffen Kretz, ledte de omkring 250 deltagere gennem dagens program.

Formanden for Det Strategiske Forskningsråd, Peter Olesen, indledte dagen med at kigge tilbage på, hvordan rådet over de sidste 10 år har været en katalysator inden for en række strategiske områder: offentlig-privat samarbejde, kapacitetsopbygning, tværfagligt samarbejde, brugerinddragelse og ikke mindst internationalt samarbejde.

Dr. Jennifer Barnes, pro-vice-chancellor for international strategi ved University of Cambridge, var hovedtaler på Årsdagen. Keynote speaker Jennifer Barnes fra University of Cambridge

Med udgangspunkt i sin erfaring fra både universitetsverdenen og det private erhvervsliv understregede hun vigtigheden af samarbejde – blandt forskere, mellem den offentlige og den private sektor og ikke mindst internationalt.

Rådets Strategic Research Awards blev overrakt af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen til to unge forskertalenter: ph.d. Dorthe B. Ravnsbæk for fremragende internationalt forskningssamarbejde i projektet Novel Materials for Hydrogen Storage og ph.d. Dang Quang Svend Le for forskning med særlig stort innovationspotentiale i projektet Individualized Musculoskeletal Repair Network.

”Priserne rammer i kernen af regeringens prioriteringer inden for forskning. For det første skal vi blive bedre til at anvende forskning til udvikling og innovation, og for det andet skal det internationale forskningssamarbejde højere op i gear. Dagens to unge prismodtagere har vist, at vi i Danmark har potentiale til at være med helt fremme i forskningens verdenselite”, siger Sofie Carsten Nielsen.

Begge forskertalenter modtog priser på 75.000 kr. til forskningsaktiviteter og kompetenceudvikling.

Modtagerne af Strategic Research Award
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, prismodtagerne Dang Le og Dorthe Ravnsbæk og Peter Olesen, formand for Det Strategiske Forskningsråd


Ud over de to priser markerede Det Strategiske Forskningsråd to fremtrædende bevillinger givet i 2013. Den ene til det strategiske forskningscenter CITIES, der vil sænke byernes CO2-udledning gennem IT-løsninger til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer i byerne. Den anden til SPIR-konsortiet MADE – Manufacturing Academy of Denmark, der med en stor strategisk investering i produktionsforskning og -innovation vil gøre det mere attraktivt at investere i produktion Danmark.

Uddeling af diplomer til CITIES og MADE
Peter Olesen overrækker diplomer til vice-centerleder Alfred Heller og direktør for MADE Nigel Edmondson

”Disse to bevillinger er flagskibe inden for strategisk forskning med alle de strategiske kvalitetskriterier, der gør det muligt at omsætte ny viden til innovation og konkrete løsninger på de samfundsudfordringer, Danmark står over for”, siger Peter Olesen, Formand for Det Strategiske Forskningsråd.

Omkring 50 pct. af Det Strategiske Forskningsråds bevillinger går til forskeruddannelse af ph.d.er og postdocs, og fire unge forskere fortalte om deres arbejde i strategiske forskningsprojekter:
- Ph.d. Tim Holm Jakobsen, KU, fra Center for Antimicrobial Research fortalte om, hvordan et stof i hvidløg kan bekæmpe kroniske bakterieinfektioner
- Postdoc Annette Sørensen, AAU, fra BIOREF-projektet, om hvordan en sort plet på et toiletbræt i et sommerhus viste sig at indeholde en helt ny Aspergillus-svampeart, som er overraskende god til at nedbryde biomasse
- Ph.d. Roar R. Søndergaard, DTU, fra projektet Polymer solar cells for solar energy conversion, viste hvordan den nyeste forskning i solceller har ført til, at man kan printe solceller billigt og hurtigt
- Ph.d. og læge Benjamin Schnack Rasmussen, Odense Universitetshospital, demonstrerede mulighederne for hjemme-overvågning af kroniske fodsår hos diabetikere via avanceret kamera-teknologi i projektet Patient@home.

De fire unge forskere deltager alle i projekter, der er beskrevet i Det Strategiske Forskningsråds årsskrift 2013/2014, ”Strategisk forskning 2004-2014”.

Dagen blev afsluttet med parallelsessioner med information om årets opslag.

Præsentationer fra informationsmøderne kan ses nedenfor:


Informationsmøderne for Bæredygtig Energi og Miljø samt Sundhed, Fødevarer og Velfærd blev optaget og kan findes her.

Bæredygtig Energi og Miljø


Fødevarer, Sundhed og Velfærd


Senest opdateret 20. marts 2014