Gå til indhold

Forståelige eksamenspapirer letter vejen til job for udlændinge

18. december 2014
Udenlandske akademikere finder nemmere job, hvis de får en officiel vurdering af deres medbragte eksamenspapirer, der beskriver uddannelsens niveau. Det viser en ny svensk undersøgelse.

Det kan være svært for arbejdsgivere at forstå et udenlandsk eksamensbevis. Men en officiel vurdering af den udenlandske uddannelse, der beskriver uddannelsesniveau og faglige område, gør en forskel for både jobsøgende og arbejdsgivere. Det viser en stor svensk undersøgelse udarbejdet af den statslige myndighed Universitets- och Högskolerådet (UHR).

UHR tilbyder vurderinger af udenlandske videregående uddannelsers niveau og faglige retning svarende til dem, der i Danmark tilbydes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Fra forsiden af det svenske UHR's hjemmeside

Blandt de akademikere, der i perioden 2007-2011 fik vurderet deres eksamensbevis i Sverige, havde 59 procent et job efter et år, mens 54 procent af akademikerne uden uddannelsesvurdering var i job. Efter tre år var 68 procent af dem med uddannelsesvurdering i arbejde - syv procentpoint flere end blandt dem uden vurdering.  

Akademikerne med uddannelsesvurdering har også i højere grad fået et job, der kræver videregående uddannelse, viser undersøgelsen.

Gør arbejdsgivere mere trygge

Blandt de private og offentlige arbejdsgivere, der har modtaget et vurderingsbrev,  mener hovedparten, at vurderingen har haft en betydning for ansættelsesprocessen. Det skyldes – ifølge undersøgelsen – især den tryghed, det giver, at en myndighed anerkender og forklarer den udenlandske uddannelses niveau og retning.

Samtidig mener over halvdelen af vurderingsmodtagerne selv, at vurderingen har gavnet dem i deres jobsøgning.

Dansk undersøgelse bekræftet

Resultaterne af den svenske undersøgelse bekræfter billedet fra en dansk undersøgelse, som blev foretaget i 2008.

Den danske undersøgelse viste, at vurderingerne havde en positiv effekt på vurderingsmodtagerens mulighed for at komme i relevant beskæftigelse. Deres jobmæssige situation blev samlet set bedre efter vurderingen, og samtidig vurderede de fleste af vurderingsmodtagerne selv, at vurderingen spillede en positiv rolle.

Kontakt

Mikkel Buchter
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 88 88
Email: mibu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside