Gå til indhold

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser blandt vurderingsmodtagerne danner grundlag for løbende forbedringer af styrelsens service.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer løbende dem, der har fået vurderet deres uddannelse, til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Formålet er at få det bedst mulige billede af uddannelsesindehavernes oplevelse af vurderingen og processen frem til deres modtagelse af vurderingen. De spørges kort tid efter vurderingen, således at de har vurderingen og forløbet i frisk erindring.

I 2023 svarede 45 % af de adspurgte vurderingsmodtagere på spørgeskemaet. Besvarelserne tyder på en høj grad af tilfredshed med vurderingerne:

  • 92 procent var alt i alt meget tilfredse (55 procent) eller ret tilfredse (37 procent) med vurderingen af deres uddannelse.
  • Når det gælder ansøgningsprocessen, angav 93 procent, at de ikke havde oplevet vanskeligheder med at ansøge om vurderingen.
  • Information og service blev også bedømt positivt af langt de fleste, med 97 procent meget eller ret tilfredse blandt dem, der havde brugt hjemmesiden, eller stillet spørgsmål før ansøgningen eller i løbet af processen. 91 procent var meget eller ret tilfredse med sagsbehandlingstiden.

Styrelsen samler regelmæssigt op på undersøgelsens resultater og søger at forbedre vurderinger, ansøgningsproces, information og service på baggrund af brugernes bemærkninger.


Kontakt

Finn Kjeller Johansen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: fkjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024