Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 Hvem skal sidde i Danmarks Innovationsfonds bestyrelse og i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd?

Hvem skal sidde i Danmarks Innovationsfonds bestyrelse og i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd?

Uddannelsesministeriet indkalder nu forslag til medlemmer af bestyrelsen for 'Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation' og til medlemmer af 'Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd'.

15. januar 2014

Forslagene skal være Uddannelsesministeriet i hænde senest mandag den 17. februar 2014.

Indkaldelserne foretages med forbehold for Folketingets vedtagelse af tre fremsatte lovforslag. 

Som en del af den politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond mellem alle Folketingets partier har uddannelsesministeren fremsat tre lovforslag den 15. januar 2014. Det forventes, at lovene kan træde i kraft pr. 1. april 2014.

I den forbindelse oprettes blandt andet én ny samlet fond, Danmarks Innovationsfond, der samler de konkurrenceudsatte midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation inden for Uddannelsesministeriets område.

Samtidig udvides mandatet for Danmarks Forskningspolitiske Råd til foruden forskning også at inkludere teknologiudvikling og innovation. Som konsekvens heraf omdøbes rådet til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Rådet får samtidig i opdrag at udarbejde fremadrettede anbefalinger og analyser, der dokumenterer og evaluerer overordnede effekter af de samlede investeringer i forskning, teknologiudvikling og innovation.


Yderligere oplysninger

Sekretariatschef Line Gulløv Lundh, telefon 72318206, e-mail lgl@fi.dk

Senest opdateret 09. april 2014