Gå til indhold

Midlertidige ansættelser og konkurrence om midler påvirker arbejdsmiljøet blandt forskere

20. oktober 2014
Mange forskere på universiteterne er midlertidigt ansatte, og det skaber et stort fokus på præstation med konstante mål om publiceringer i konkurrence om forskningsmidler. Derfor skal universiteterne nu gøre mere for forskernes psykiske arbejdsmiljø.

En stor del af forskerne på universiteterne er ansat i midlertidige stillinger – blandt ansættelserne i årene 2011-2013 blev omkring halvdelen af forskerne ansat på adjunktniveau og stort set alle af dem i tidsbegrænsede stillinger – og mange af dem skal selv søge midler til deres forskning fra offentlige og private fonde. Det skærper konkurrencen om forskningsmidlerne og skaber fokus på at publicere resultater i anerkendte tidsskrifter for at stå stærkt i konkurrencen.

Den lave jobsikkerhed, den stigende konkurrence og et arbejde, der ofte kan være ensomt, påvirker arbejdsmiljøet.

Sammen opfordrer Styrelsen for Videregående Uddannelser og den faglige hovedorganisation Akademikerne derfor universiteterne til at styrke det psykiske arbejdsmiljø blandt forskere og sætte fokus på karriereveje for de midlertidigt ansatte.

- Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for, hvor godt man præsterer i sit job. Det er derfor også en vigtig opgave for universiteterne at sikre et godt arbejdsklima, der understøtter forskerne i at dyrke god forskning og undervisning. Der er allerede fokus på det psykiske arbejdsmiljø nogle steder i universiteternes HR-afdelinger, men der kan gøres endnu mere i selve forskningsmiljøerne, siger direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser Nils Agerhus.

Blandt tidligere videnskabeligt ansatte på universiteterne peger flest på netop den lave jobsikkerhed som en vigtig årsag til, at de har skiftet job. Det viser en undersøgelse fra 2011 om forskeres karriereveje.

Undersøgelsen viser desuden, at omkring halvdelen af alle forskere har overvejet at skifte job, fordi de savner et mere venligt arbejdsmiljø. Det er alt for mange, mener Ingrid Stage, der er næstformand i Akademikerne og formand for Dansk Magisterforening.

- Det er ærgerligt, hvis universiteterne risikerer at miste dygtige forskertalenter på grund af et barskt arbejdsmiljø, og det er endnu mere ærgerligt, hvis dygtige medarbejdere ikke kan koncentrere sig om deres arbejde, fordi de er frustrerede over deres jobsituation. De udfordringer hjælper vi nu universiteterne med at sætte fokus på, siger Ingrid Stage.

Forskere, repræsentanter fra universitetsledelserne og eksperter i arbejdsmiljø har på en konference – arrangeret af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Akademikerne – foreslået, at universiteterne bør gøre en indsats for at skabe stærke faglige miljøer og bedre relationer mellem forskere og ledere. Derudover var en af anbefalingerne, at lederne allerede tidligt hjælper ph.d.-studerende og yngre forskere til at afklare fremtidige karrieremuligheder.

Et inspirationskatalog baseret på anbefalingerne fra konferencen skal hjælpe universiteternes samarbejdsudvalg i det videre arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for universitetsforskere.

Det psykiske arbejdsmiljø blandt forskere på universiteterne

    • Blandt de 4.870 forskere på professor-, lektor- og adjunktniveau, der blev ansat på de danske universiteter i 2011-2013, var 2.651 af stillingerne på adjunktniveau (adjunkt, forsker, postdoc). Af disse var 95 procent tidsbegrænsede. Det viser tal fra Styrelsen for Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne.
    • 'Inspirationskatalog med fokus på psykisk arbejdsmiljø og dialog for universiteter og forskere', der er målrettet samarbejdsudvalgene på universiteterne, samler inspiration til universiteternes arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Kataloget indeholder blandt andet anbefalinger om at udnytte fællesskabets ressourcer, skabe tillid mellem forskere og ledere og skabe klarhed om forventninger og karriereveje.

Stillingsbesættelser på adjunktniveau på universiteterne 2011-2013, opgjort efter varige og tidbegrænsede ansættelser

VarigeTidsbegrænsedeI alt
Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Adjunkt/lektor 133 13% 924 87% 1.057 100%
Postdoc 0 0% 1.594 100% 1.594 100%
I alt 133 5% 2.518 95% 2.651 100%

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser på basis af indberetninger fra universiteterne

For yderligere oplysninger, kontakt:

Styrelsen for Videregående Uddannelser:
Kontorchef Bente Olsen, tlf.: 7231 8855,  e-mail: bo@uds.dk 
Presse- og kommunikationsansvarlig Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, care@uds.dk

Akademikerne:
Næstformand i Akademikerne og formand for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, tlf.: 5121 2351, e-mail: is@dm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Bente Olsen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 88 55
Email: bo@ufm.dk