Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 Vigtig værdiskabelse ved strategisk forskning inden for Det Kreative og Innovative Samfund

Vigtig værdiskabelse ved strategisk forskning inden for Det Kreative og Innovative Samfund

Ny evaluering dokumenterer, at forskningsprojekter finansieret af Det Strategisk Forskningsråd inden for det human‐ og samfundsvidenskabelige område har haft en række supplerende effekter og har skabt mange-facetterede og forskelligartede former for værdi for det danske samfund.

08. april 2014

I perioden 2006 til 2009 udmøntede Det Strategiske Forskningsråd 244 millioner kroner til 17 projekter inden for temaet Det Kreative og Innovative Samfund. Midlerne var en første prioritering af strategisk forskning på det human- og samfundsvidenskabelige område og havde til formål at styrke innovation inden for nye produktionsformer, oplevelsesøkonomi, kulturforståelse og den offentlige sektor.

Det Strategiske Forskningsråd valgte ved udgangen af 2013 at igangsætte en evaluering af, hvilke supplerende effekter – udover de klassiske indikatorer såsom publiceringer og citationer – den strategiske forskning inden for området har ledt til.

Evalueringen har fokuseret på at dokumentere de væsentligste former for direkte brug af forskningen, som har ført til værdiskabelse i samfundet, herunder

  • Produktudvikling, effektivisering og produktivitet
  • Udvikling af nye kommunikationsgange og organisationsformer
  • Øget innovationskapacitet blandt medarbejdere
  • Talentudvikling og nye uddannelsesforløb
  • Langtidsholdbar netværksdannelse
  • Øget kapacitet til samarbejde mellem forskere og praktikere og på tværs af discipliner
  • Konceptuelle nybrud.

Hans Siggaard Jensen og Elisabeth Flensted-Jensen fra Programudvalget for Uddannelse og Kreativitet anser effekterne og værdiskabelsen som underbelyste, men centrale for den strategiske forskning inden for det human‐ og samfundsvidenskabelige område, og de udtaler:

 - Det er afgørende for fortsat vækst og velfærd i Danmark, at vi prioriterer forskningsbaseret innovation. Med denne rapport ønsker vi at synliggøre, hvordan strategisk forskning med fokus på den human- og samfundsvidenskabelige forskning bidrager til dette.
Senest opdateret 15. august 2019