Gå til indhold

Tendenser og resultater i de videregående uddannelser

22. oktober 2015
Ny publikation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser giver for første gang et samlet overblik de videregående uddannelser. Publikationen giver mulighed for at sammenligne uddannelsesinstitutionernes resultater på tværs.

De danske videregående uddannelser har de seneste år oplevet en betydelig vækst. Det fremgår af en ny publikation ’Udvikling og resultater 2015. De videregående uddannelsesinstitutioner’, fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Publikationen viser de seneste fem års tendenser for de videregående uddannelsers udvikling og resultater gennem centrale nøgletal om blandt andet overgang til job, gennemførselstider og frafald.

Styrelsen for Videregående Uddannelser fører tilsyn med institutionernes samlede virke. Et centralt element i det er strategiske drøftelser og dialog med institutionerne om deres resultater og udvikling i forhold til kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og udvikling.

Publikationen og datagrundlaget skal fremme transparens i tilsynet og åbenhed om resultater og udvikling, både for samfundet som helhed og for institutionerne selv. 

Publikationen og nøgletal

  • Publikationen redegør for institutionernes kerneaktiviteter og deres rammer med fokus på økonomi og de væsentligste udgiftsområder personale og bygninger.
  • Den bygger på styrelsens tilsyn med institutionerne på baggrund af hver enkelt institutions nøgletal og institutionernes årsrapporter for 2014.
  • Nøgletallene kan også findes på ufm.dk/uds-tilsyn.

Tilsynsmøder

  • Styrelsen for Videregående Uddannelser vil afholde tilsynsmøder med alle 37 institutioner i en flerårig kadence.
  • På tilsynsmøderne vil styrelsen drøfte den enkelte institutions resultater og strategiske udvikling
  • I oktober 2015 og tre måneder frem afholder styrelsen 17 tilsynsmøder på institutionerne.

Kontakt

Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 40
Email: peu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside