Gå til indhold

11 millioner kroner til forskning i dansk forskningsintegritet

07. december 2016
Vi har brug for mere viden om, hvad der fungerer godt i dansk forskning, og hvor der skal sættes ind for at styrke kvaliteten og troværdigheden i dansk forskning. Derfor har Styrelsen for Forskning og Innovation bevilget ca. 11 millioner kroner til forskning i dansk forskningsintegritet.

Dansk forskning klarer sig godt internationalt og har en høj troværdighed. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker at fastholde den høje kvalitet og troværdighed af forskning, som udføres i Danmark. 

Styrelsen for Forskning og Innovation har derfor bevilget 11 millioner kroner til tre forskningsprojekter, som skal undersøge, hvordan der forskes på de danske forskningsinstitutioner, og om grundlæggende principper for integritet og ansvarlig forskningspraksis overholdes. Forskningsprojekterne skal give viden om, hvor det fungerer godt, og hvor der skal sættes ind for, at resultaterne bliver mere troværdige.

Det ene af projekterne vil give en detaljeret kortlægning og en bedre forståelse af, hvordan forskningen udføres på de danske forskningsinstitutioner. Det andet projekt undersøger, om forskellige forskningskontekster kan føre til forskelle i, hvordan forskningen udføres, og om der for eksempel fra land til land er forskel på, hvordan forskere opfatter etiske problemstillinger og forskningsintegritet. Det tredje projekt undersøger kulturen på forskningsinstitutionerne, og hvordan ledelse samt forskere fra ph.d. til professor-niveau opfatter begrebet forskningsintegritet.

Projekterne supplerer eksisterende viden om integriteten i dansk forskning. Derudover skal de styrke arbejdet med at implementere de danske retningslinjer for god videnskabelig praksis, Danish Code of Conduct for Research Integrity, bedst muligt i de danske forskningsmiljøer.

Pengene kommer fra en særbevilling på Finansloven for 2016

Handlinger tilknyttet webside