Gå til indhold

4,9 millioner kroner til at booste EU-ansøgninger

26. oktober 2016
Ved fristen den 29. august havde Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget 96 ansøgninger til EUopSTART. Ansøgningerne er nu behandlet, og 88 ansøgere har fået et positivt svar. De vil tilsammen modtage 4,9 millioner kroner som tilskud til udgifter forbundet med at søge forskningsmidler fra EU

Danmark trækker hvert år millioner af kroner hjem til dansk forskning fra de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer. EUopSTART er et tilskudsprogram, der skal booste de danske ansøgninger til de europæiske programmer og dermed sikre et fortsat højt hjemtag af forsknings- og innovationspenge fra EU.

EUopSTART kan søges af danske virksomheder og videninstitutioner, og midlerne skal dække udgifter forbundet med selve forberedelsen af ansøgningen som f.eks. løn, rejser og konsulentydelser.

Blandt de EU-programmer, som EUopSTART giver tilskud til, er følgende tre programmer populære hos modtagerne:

Næste ansøgningsfrist

Næste og årets sidste frist for ansøgninger til EUopSTART er den 31. oktober 2016.

Handlinger tilknyttet webside